Ana Sayfa | About EGM | İletişim | Site Haritası
 
 
Detaylı Arama
 


 
SİSTEME KATILIM ve EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ

Emeklilik sözleşmesi nedir?

Emeklilik sözleşmesi, emeklilik şirketi nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma yönlendirilmesi ve hesapta biriken paraların hak sahiplerine ödenmesine ilişkin esas ve usuller ile tarafların bu kapsamdaki diğer hak ve yükümlülüklerini düzenleyen sözleşmedir.

Kaç tür emeklilik sözleşmesi vardır? Sözleşmenin tarafları kimlerdir?

Emeklilik sözleşmesi bireysel veya grup emeklilik sözleşmesi olarak yapılabilir. Grup emeklilik sözleşmesi, gruba bağlı bireysel veya işveren grup emeklilik sözleşmesi olarak düzenlenir.

  • Bireysel emeklilik sözleşmesi: Bireysel emeklilik planına bağlı olarak şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı bir sözleşmedir.
  • Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi;
  • a) Kanunun Ek 2 nci ve Geçici 2 nci maddeleri kapsamında şirket ile işverenin düzenlediği sözleşmesi,
  • b) Bir grup emeklilik planına bağlı olarak düzenlenen ve şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesi
  • c) Katılımcılardan bizzat veya yetkili organları vasıtasıyla onay alan sponsorun katılımcılar adına katkı payı ödediği veya katkı payının ödenmesine aracılık ettiği ve katılımcılar adına sponsor ile şirketin taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesi kategorilerinde düzenlenebilir.
  • İşveren grup emeklilik sözleşmesi: Bir istihdam ilişkisine dayalı olarak bir işveren ile şirket arasında imzalanan ve katılımcı adına işveren tarafından katkı payı ödenen bir sözleşmedir.

Sözleşme almak için nereye başvurmam gerekiyor?

E
meklilik şirketleri ile irtibata geçilerek lisanslı bir bireysel emeklilik aracısı ile yüz yüze görüşerek ya da çağrı merkezi ve WEB sitesi aracılığı ile sözleşme alınabilmektedir.

WEB sitesinden ya da çağrı merkezinden sözleşme satın alabilir miyim?

Müsteşarlıkça uygun görülen sözleşme türleri, emeklilik planları ve fonlar WEB sitesi ya da çağrı merkezi aracılığı ile satın alınabilmektedir. Bu sözleşmelerin yürürlüğe girebilmesi için İlgisine göre katılımcı, sponsor veya işveren; emeklilik sözleşmesine, emeklilik planına ve sisteme ilişkin gerekli bilgilerin kendisine verildiğini teyit ederek teklifi güvenli elektronik iletişim araçları (kısa mesaj, elektronik posta, internet, faks gibi saklanabilir her türlü iletişim yöntemi) ile onaylar ve bu şekilde emeklilik sözleşmesi akdedilmiş olur.

Sözleşme düzenlenmesi aşamasında imzalayacağım belgeler neler?

Katılımcı veya ilgili hallerde sponsor veya işveren giriş bilgi formunu ve teklif formunu doldurup imzalar veya güvenli elektronik iletişim araçları (kısa mesaj, elektronik posta, internet, faks gibi saklanabilir her türlü iletişim yöntemi) ile onaylar. Belgelerin birer örneği tercihi doğrultusunda matbu olarak veya güvenli elektronik iletişim araçları ile derhal katılımcıya veya ilgili hallerde sponsora veya işverene iletilir. WEB sitesi ya da çağrı merkezi aracılığı ile düzenlenen sözleşmelerde katılımcının veya ilgili hallerde sponsorun veya işverenin emeklilik sözleşmesine, emeklilik planına ve sisteme ilişkin gerekli bilgilerin kendisine verildiğini teyit ederek teklifi güvenli elektronik iletişim araçları ile onaylamasından hemen sonra giriş bilgi formunu ve teklif formunu katılımcının veya ilgili hallerde sponsorun veya işverenin , tercihi doğrultusunda matbu veya kalıcı veri saklayıcısı (kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) olarak erişimine sunar ve internet sitesinde güvenli alandan erişimine imkân sağlar.

Emeklilik sözleşmem ne zaman yürürlüğe girer?

E
meklilik sözleşmesi, emeklilik şirketi tarafından reddedilmediği sürece, varsa blokaj süresi tamamlandıktan sonra katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer.

Sistemden emeklilik hakkını nasıl kazanabilirim?

En az 10 yıl sistemde bulunmak ve 56 yaşını tamamlamak koşulu ile emekliliğe hak kazanılabilmektedir.

Sisteme giriş tarihi olarak kabul edilecek tarih hangisidir?

Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihi, katılımcının bireysel emeklilik sistemine giriş tarihi olarak kabul edilir. Yürürlük tarihi ilk katkı payının nakden şirket hesaplarına intikal ettiği tarihtir. Katılımcının yürürlükte birden fazla sözleşmesi olması durumunda, otomatik katılım kapsamında kurulan sözleşmesi hariç en eski tarihli sözleşmesinin yürürlük tarihi sisteme giriş tarihi olarak alınır.

Birden fazla sözleşmem var. Eski olandan ayrılmak istiyorum. Emekliliğe hak kazanmamı etkiler mi?

Evet, sonlandırılan sözleşmeden kaynaklanan sistemde geçirilen süre kaybedilir. Sisteme giriş tarihi, otomatik katılım kapsamında kurulan sözleşme hariç halen yürürlükte olan en eski sözleşmeye göre değiştirilir.

Sözleşme kapsamında yapılacak kesintiler hangi belgede yer alır?

Sözleşme kapsamında yapılan tüm kesintiler teklif aşamasında şirket tarafından sunulan ilgisine göre katılımcının, sponsorun, işverenin imzaladığı veya onayladığı teklif formunda yer alır.

Giriş bilgi formu nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin işleyişine ilişkin önemli hususlar hakkında katılımcıya veya sponsor kuruluşa bilgi vermek için hazırlanan ve içeriği Müsteşarlıkça belirlenen bir formdur.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde birden fazla emeklilik sözleşmesi alma hakkım var mı?

Evet. Aynı şirkette ya da farklı şirketlerde birden fazla emeklilik sözleşmesi alma imkanı bulunmaktadır.

Kimleri lehdar olarak seçebilirim?

Katılımcı istediği kişi / kişileri lehdar olarak tayin edebilmektedir. Lehdar / lehdarlar sözleşmede belirtilir.

Emeklilik sözleşmesi teklif formum emeklilik şirketi tarafından kabul edilmeyebilir mi? Reddedilirse kesinti yapılır mı?

Emeklilik sözleşmesi teklifi , sözleşme yürürlüğe girmeden önce emeklilik şirketi tarafından reddedilebilir. Teklifin şirket tarafından red edilmesi halinde, verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve varsa yapılan tüm ödemeler hiçbir kesinti yapılmadan beş iş günü içinde ödeyene iade edilir.

Teklif formunu imzaladıktan sonra sözleşmeden cayabilir miyim? Şirkete cayma talebimi nasıl iletebilirim?

Emeklilik gelir sözleşmeleri, Kanunun Geçici 1 inci maddesi kapsamında yapılan aktarımlarla kurulan sözleşmeler ve başka şirketten aktarımla kurulan sözleşmeler ile hak kazanılan birikim transferi ile kurulan sözleşmeler hariç katılımcı veya sponsor veya işveren teklif formunun imzaladığı veya onayladığı tarihi takip eden iki ay içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma talebi, güvenli elektronik iletişim araçlarıyla (kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) yahut posta aracılığıyla emeklilik şirketine bildirir. Cayma talebinin şirkete ulaştığı tarih itibarıyla cayma hakkı kullanılmış sayılır.

Katkı payı ödemişsem cayma halinde kesinti yapılır mı?

En geç cayma bildiriminin şirkete ulaşmasını takip eden iş günü verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve bireysel emeklilik hesabında bulunan birikim fon toplam gider kesintisi haricinde yapılan diğer tüm kesintiler ile birlikte on iş günü içinde ödeyene iade edilir. Yürürlük tarihinden sonra yapılan cayma işlemlerinde, varsa getiri üzerinden stopaj kesintisi yapılır.

Sözleşmem bana ne zaman ulaşır?

Emeklilik şirketi, emeklilik sözleşmesini, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iş günü içinde katılımcının, sponsorun veya işverenin tercihi doğrultusunda kalıcı veri saklayıcısı (kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) ile veya matbu halde ilgisine göre, katılımcıya sponsora veya işverene gönderir.


 
 
International Organization for Pension Supervisors T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
 
 
© 2008 Tüm hakları Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş.'ye aittir. Sarıkanarya Sokak No: 18 Yolbulan Plaza A Blok Kat: 1 34742 Kozyatağı/İSTANBUL
Tel: (216) 571 66 00 - (216) 445 85 58 Faks: (216) 571 66 01 - (216) 445 69 16
gri{creative}agency