Ana Sayfa | About EGM | İletişim | Site Haritası
 
 
Detaylı Arama
 


 
EMEKLİLİĞE HAK KAZANMA

Hangi şartlarda emekliliğe hak kazanırım?

Katılımcı, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşulu ile 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır.

Emeklilik hakkımı kullanmak istemem halinde süreç nasıl işler?

Şirket, katılımcının başvurusu üzerine, en geç 5 iş günü içerisinde emeklilik bilgi ve talep formunu ve hesap özetini katılımcıya posta kanalıyla veya güvenli elektronik iletişim araçları (kısa mesaj, elektronik posta , internet, faks gibi saklanabilir her türlü iletişim yöntemi) ile gönderir.

Şirket, kendisine emekli olmak için başvuran katılımcıyı emeklilik seçenekleri konusunda bilgilendirir. Bilgilendirme sonrası katılımcı emeklilik talebini iletmesi halinde katılımcının başka şirketlerde sözleşmesi olup olmadığını kontrol eder ve talebin ulaştığı tarihi takip eden iki iş günü içinde katılımcının diğer şirketlerde bulunan sözleşmelerini birleştirilmesi için ilgili şirketlere başvurur ve başvuru yapılan şirketler başvuru tarihini takip eden beş iş günü içinde hesap birleştirme işlemlerini tamamlar. Şirket emeklilik talebinin ulaştığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde emeklilik işlemini tamamlar.

Emeklilik bilgi formunun içeriği nedir?

Emeklilik bilgi formu, sistemde kalma ve emekli olma seçeneklerine ilişkin bilgiler ile örnek mali projeksiyonları içerir.

Birden fazla emeklilik sözleşmesine sahipsem ne zaman emekli olabilirim?

Katılımcının aynı şirkette veya farklı şirketlerde birden fazla emeklilik sözleşmesi varsa, tüm emeklilik sözleşmelerinden emekliliğe hak kazanabilmesi için, en az bir emeklilik sözleşmesinden emekliliğe hak kazanmış olması ve otomatik katılım kapsamında kurulan sözleşmeleri hariç diğer sözleşmelerini bu sözleşme ile birleştirmesi gerekir. 

Emekliğe hak kazandığımda, emeklilik hakkımı, ileri bir tarihte kullanmak üzere erteleyebilir miyim?

Evet. Katılımcı emeklilik hakkını kazandıktan sonra bu hakkı istediği tarihte kullanabilir.

Emeklilik hakkımı iki sözleşmemden birinde kullanmak isteyebilir miyim?

Hayır. Katılımcıların emeklilik hakkını kullanabilmesi için otomatik katılım kapsamında kurulan sözleşmeleri hariç diğer tüm sözleşmelerine ilişkin hesapları birleştirilmesi gerekir.

Emeklilik hakkımı kullanarak sistemden ayrılmıştım. Yeni bir sözleşme alırsam ne zaman emekli olabilirim?

Emeklilik hakkını kullanan katılımcının, yeni bir emeklilik sözleşmesi akdetmesi durumunda, bu sözleşmeden emeklilik hakkını kullanabilmesi için yeni sözleşmenin en az on yıl sistemde bulunması gerekir.

Emekli olduktan sonra birikimlerimi nasıl alabilirim?

Emekliliğe hak kazandıktan sonra katılımcılar,
- Birikimlerinin tamamını bir defada alıp sistemden ayrılabilirler.
- Birikimlerinin tümünü veya bir kısmını alarak kalanını programlı geri ödeme şeklinde emeklilik şirketlerinden alabilirler.
- Birikimlerinin tümü veya bir kısmını alarak kalanını yıllık gelir sigortasına aktarabilir ve yıllık gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde ömür boyu maaş şeklinde veya belirli bir süre boyunca maaş şeklinde almayı tercih edebilirler.

Toplu para ile emekli olmak istersem ne kadar süre sonra bana ödeme yapılır?

Şirket, talebin şirkete ulaşmasından itibaren on iş günü içinde yerine getirir.

Emekli olarak sistemden ayrılmam durumunda, hangi oranda stopaj kesintisi uygulanacak?

Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin ve devlet katkısının içerdiği irat tutarı %5 oranında stopaj kesintisine tabidir.

Programlı geri ödeme nedir?

Birikimlerini kısmen almak isteyen katılımcının, emeklilik gelir sözleşmesi kapsamında hazırlanacak bir program çerçevesinde hesabından kendisine aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde düzenli ödeme yapılmasıdır.

Programlı geri ödemeyi tercih etmesi durumunda, katılımcı;
- İlgili hesaba katkı payı ödeyemez
- Ödeme dönemlerini ve ödeme tutarını yılda en fazla 2 kez değiştirebilir.
- Fon dağılımını değiştirebilir.
- Şirketler arası aktarım hakkını kullanabilir.
- Birikimlerinin tamamını istediği anda alarak sistemden ayrılabilir.

 Yıllık gelir sigortası nedir?

Yıllık gelir sigortası, toplu veya belirli süreler içinde yapılan katkılara göre, hemen veya belli bir süre sonra başlayan, sigortalıya veya bildirdiği lehdarına ömür boyu veya belirli süreler için yapılan ödemeleri düzenleyen sözleşmedir. Yıllık gelir sigortası sözleşmesine göre belirlenen emeklilik maaşı; aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak ödenebilir. Yıllık gelir sigortası sözleşmelerinde, yıllık gelir sigortası genel şartları çerçevesinde ilgili şirketin üstlenmiş olduğu rizikonun, tazminat yükümlülüğünün türü ve kapsamının, tarafların hak ve yükümlülüklerinin, ödeme dönemlerinin, sözleşme süresi ve sözleşmeyi sona erdiren hallerin ve ilgili diğer hususların belirtilmesi zorunludur.

 
 
International Organization for Pension Supervisors T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
 
 
© 2008 Tüm hakları Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş.'ye aittir. Sarıkanarya Sokak No: 18 Yolbulan Plaza A Blok Kat: 1 34742 Kozyatağı/İSTANBUL
Tel: (216) 571 66 00 - (216) 445 85 58 Faks: (216) 571 66 01 - (216) 445 69 16
gri{creative}agency