Ana Sayfa | About EGM | İletişim | Site Haritası
 
 
Detaylı Arama
 


 
EMEKLİLİĞE HAK KAZANMADAN SİSTEMDEN AYRILMA

Vefat etmem halinde birikimlerim ne olacak?

Katılımcının vefat etmesi halinde, birikimleri ve varsa hak kazanılan devlet katkısı ve getirileri, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla sözleşmede belirttiği lehdara / lehdarlara, lehdar tanımlanmamışsa kanuni mirasçılarına ödenir.

Vefat nedeniyle sistemden ayrılma durumunda, ertelenmiş giriş aidatı tahsil edilemez.
Emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılabilir miyim?

Katılımcı bireysel emeklilik sisteminden istediği zaman ayrılabilir. Ancak bu durumda emekli olmanın getirdiği avantajlardan yararlanamayacaktır.

-10 yıldan az süreyle sistemde kalarak ayrılanlara yapılan ödemelerin ve hak edilen devlet katkısının içerdiği irat tutarı %15,

-10 yıl süreyle sistemde kalmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlara yapılan ödemelerin ve hak edilen devlet katkısının içerdiği irat tutarı %10

-Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin ve devlet katkısının içerdiği irat tutarı %5

oranında stopaj kesintisine tabidir.


 
 
International Organization for Pension Supervisors T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
 
 
© 2008 Tüm hakları Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş.'ye aittir. Sarıkanarya Sokak No: 18 Yolbulan Plaza A Blok Kat: 1 34742 Kozyatağı/İSTANBUL
Tel: (216) 571 66 00 - (216) 445 85 58 Faks: (216) 571 66 01 - (216) 445 69 16
gri{creative}agency