Ana Sayfa | About EGM | İletişim | Site Haritası
 
 
Detaylı Arama
 


 

EGM KÜTÜPHANESİ'NDEN SEÇİLMİŞ YAYINLAR
 
The Pension Challenge
Olivia S. MITCHELL, Kent SMETTERS

Ocak 2004, Oxford University Pr., 338 sayfa

Pennsylvania Üniversitesi’ne bağlı Wharton School’un Emeklilik Araştırma Konseyi (Pension Research Council) ve Oxford Üniversitesi Yayınevi’nin ortak ürünü olan; dünyanın ünlü finans uzmanlarının, risk yöneticilerinin, ekonomistlerin, emeklilik düzenleyicilerinin ve emeklilik danışmanlarının katkıları ile hazırlanan bu kitap, dalgalı finansal ortam içerisinde emeklilik güvencesini geliştirmenin yollarını araştırmaktadır.
Kitap, emekliliğe ilişkin riskleri işçi, işveren, emekli ve hükümet açısından değerlendirmekte, bu risklere karşı korunmak için emeklilik sistemlerinin nasıl daha iyi tasarlanabileceği konusunu incelemektedir. Pay sahiplerinin rekabetçi küresel ortam içerisinde icra edilen emekliliği nasıl yeniden keşfedebilecekleri anlatılmakta, yaşlılık sigortasının karşılanması ve yönetimi için gerekli yeni finansal ürünler ve yapılar tartışılmaktadır. Kitapta ayrıca, düzenleyici yapılar ile ilgili çok çeşitli ülkelerden çıkarılan önemli dersler, gelişen ve gelişmekte olan piyasa tecrübeleri yer almaktadır.


Ayrıntılı bilgi için.

 
Innovations in Retirement Financing
Olivia S. MITCHELL, Zvi BODIE, P. Brett HAMMOND, Stephen ZELDES

Şubat 2002, University of Pennsylvania Pr., 329 sayfa

Pennsylvania Üniversitesi’ne bağlı Wharton School’un Emeklilik Araştırma Konseyi (Pension Research Council) ve Pennsylvania Üniversitesi Yayınevi’nin ortak ürünü olan kitap, emeklilikte finansal risklerin azaltılması ile ilgili problemlerin ana hatlarını çizerek, geleneksel belirlenmiş fayda esaslı planların ve artarak popüler olan belirlenmiş katkı esaslı planların özelliklerini birleştiren nakit dengeli emeklilik planlarının içinde olduğu güncel çözümler sunmaktadır.
Kur riskine karşı korunma, sigorta ve yatırım çeşitlendirmesi yoluyla emeklilik planlamanın riskleri nasıl azaltacağı, planlama modellerindeki gelişmeler ve yenilikler ile birlikte anlatılmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için.

 
Pension Security in the 21st Century
Gordon L. CLARK, Noel WHITESIDE

Ocak 2003, Oxford University Pr., 281 sayfa

21. yüzyıldaki emeklilik sistemlerinin güvenliğini kavrama açısından önemli bir referans olan kitapta, doğum oranının yüksek olduğu bir dönemde doğmuş neslin (baby-boom) emekli olmaya başlaması ve emekli maaşlarının ödenmesi ile ilgili problemlerin batılı gelişmiş ekonomiler arasında finansal kurumlar ve yapılar açısından derin farklılıklar ortaya çıkardığı, Batı Avrupa ve Anglo-Amerikan ülkelerinin bu problemlerle nasıl başa çıktıkları anlatılmaktadır. Emeklilik sistemlerinin güvenliğinin, küresel finans ve uluslararası karşılaştırmalı üstünlüğün bir konusu olarak, risk ve emeklilik sistemlerinin güvenliğinin yeniden tanımlanması ile tekrar kavramlaştırıldığından bahsedilmektedir. Avrupa ülkelerinin ve Amerika’nın emeklilik reformlarına tarihsel bakış açıları ve uygulanan politikalar hakkında kapsamlı bilgiler verilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için.

 
European Pensions & Global Finance
Gordon L. CLARK

Mart 2003, Oxford University Pr., 252 sayfa

Kitapta yazar, genel olarak Avrupa emeklilik sistemini tehdit eden demografik ve finansman krizlerini incelemiştir. Yazar, kamu sosyal güvenlik sisteminin, doğum oranının yüksek olduğu bir dönemde doğmuş nesil (baby-boom) için taahhüt edilen emeklilik gelirini sağlayamayacağını, Avrupa Para Birliği ve küresel finansın gerekliliklerinin bu tarz savunulmaz taahhütlerde bulunmaları ile ulusal devlet sosyal dayanışmasının otoritesinin baltalanmış olacağı konularını tartışmaktadır.
Kitaptaki diğer konu başlıkları; 21. yüzyılda ulusal devlet, demografi ve emeklilik fonlaması, küresel finans ve Alman Muhasebe İlkeleri, Hollanda’daki fon yönetişimi ve finansal hizmetler, Londra’nın finans dünyasındaki yeri ve emeklilik sistemlerinin geleceğidir.

Ayrıntılı bilgi için.

 
Pension Fund Capitalism
Gordon L. CLARK

Ekim 2000, Oxford University Pr., 342 sayfa

Kitap, Anglo-Amerikan ekonomilerinde kamu ve özel emeklilik fonlarının dikkate değer büyüklüğüne ve önemine işaret etmektedir.
Kitabın çıkış noktası, yatırım yönetimi endüstrisindeki emeklilik fonlarının ve acentelerinin yekünde çok büyük paralar kontrol ettikleri, ulus devletlerin ve küresel ekonominin performans ve yapısını derinden etkiledikleridir. Kitapta ayrıca, Amerika, İngiltere ve Avustralya’daki emeklilik fonlarının durumu ve büyümesi ile ilgili kısa analizlere yer verilmiş, yatırım yönetimi endüstrisinin yapısı, emeklilik fonlarının yatırım kararı mantığı ve emeklilik yatırım fonlarının düzenlenmesi anlatılmıştır.

Ayrıntılı bilgi için.

 
Pension Schemes and Pension Funds in the United Kingdom
David BLAKE

Mayıs 2003 2. Basım, Oxford University Pr., 725 sayfa

Kitapta, İngiltere’deki kamu ve özel emeklilik sistemleri üzerine en güncel bilgiler tarihsel gelişim sırası içerisinde kapsamlı olarak anlatılmakta ve hükümetin, özellikle kamu emeklilik planlarının azaltılması ve devlet üzerindeki yükün fonlu özel emeklilik sistemine aktarılmasını içeren, son 20 yıllık emeklilik politikasına, uzun ömür ve emeklilik tasarruflarının yeterliliği gibi gelecek eğilimlere ve kaygılara değinilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için.

 
Complementary & Private Pensions Throughout The World 2003
2003, INPRS & ISSA Publications, 333 sayfa

Uluslararası Özel Emeklilik Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşları Ağı (INPRS) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Kuruluşu’nun (ISSA) ortak çalışması olan kitap, 50’nin üzerinde ülkeye ait gönüllü ve zorunlu emeklilik plan tipleri, bu planların kapsamı, finansman/yatırım modelleri, menfaatleri, katılımcı haklarının korunması, vergi uygulamaları ile düzenleyici ve denetleyici yapılar hakkında kapsamlı bilgi vermektedir.
Kitapta ayrıca terimler sözlüğü bulunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için.

 
Reforming Public Pensions
2003, OECD Publications, 341 sayfa

OECD Genel Sekretaryası tarafından 2003 yılında, 27–28 Mayıs 2002 tarihinde Polonya’da gerçekleştirilen “Emeklilik Reformunda Uygulanabilir Dersler: OECD ve Geçiş Ülkelerinin Deneyimlerini Paylaşma” konulu seminer dokümanlarından derlenen yayın, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Letonya, Rusya Federasyonu, Litvanya, Almanya, İtalya ve Hollanda ülkelerinde yapılan emeklilik reformlarını kapsamaktadır.
Yayın, emeklilik reformlarının sebeplerini, ilkelerini, çeşitlerini ve sonuçlarını, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin emeklilik sistemlerini karşılaştırmalı tablolar ile birlikte incelemektedir.

Ayrıntılı bilgi için.

 
Actuarial Practice In Social Security Quantitative Methods In Social Protection Series
Pierre PLAMANDON, Anne DROUIN, Gylles BINET, Michael CICHON, Warren R. McGILLIVRAY, Michel BEDARD, Hernando PREZ-MONTAS

2002, ILO Publications, 513 sayfa

Sosyal korunmanın aktuaryal analizi demografik, iktisadi, finansal ve aktuaryal alanlar arasında hassas bir denge kurmayı gerektirir. Bu önemli dengeyi sağlamaları için bu kitap, aktüerlere sosyal korunma sistemlerini geliştirme ve modernleştirmeleri için uygulanabilir bir araç sağlamaktadır.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (ISSA) ortak çalışması olan kitapta okuyuculara, pratik ve sonuç odaklı yaklaşımlar önerilmekte, yaşlılık, aile yardımları, maluliyet, hastalık, analık, iş kazaları ve işsizlik gibi geniş riskleri de içeren değerleme üzerine teknik bir materyal sunulmaktadır. Sosyal güvenlikte aktüer uygulamaların kapsamlı evrensel resmi çizilmekte, bu alanda aktüerlerin yaptığı çalışmalardan somut örnekler verilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için.


 
Social Security Pension Reform In Europe
National Bureau of Economic Research (NBER) Conference Report
Martin FELDSTEIN, Horst STEBERT

2002, The University of Chicago Press, 500 sayfa

Mevcut emeklilik planlarının yaşlanan nüfus problemi karşısında mali yönden sürdürülemez olmaya başlaması ile birlikte, birçok sanayileşmiş ulusun sosyal güvenlik programları kritik bir duruma ulaşmaktadır.
Kitap, Avrupa’daki sosyal güvenlik sisteminin artan maliyetinin, işsizlik ve kamu emeklilik sistemlerinin tasarlanmasındaki önemli uluslararası farklılıklar gibi diğer problemlerin ışığında görülmesi gerektiğini işaret etmektedir. Avrupa’nın yaşlanan toplumu içinde sosyal güvenlik reformlarının karşılaşabileceği güçlüklerin altı çizilmekte, kamu emeklilik programlarına uygulanacak reformların nasıl olması gerektiği tartışılmaktadır.
Almanya, Fransa, Finlandiya, Hollanda, Polonya, Romanya, İtalya, İsveç, İngiltere ve Macaristan’da uygulanmakta olan veya uygulanmaya hazırlanan, belirlenmiş fayda esaslı planlar ile bireysel emeklilik hesaplarını birleştiren karma sosyal güvenlik sistemlerine değinilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için.


 
Supervising Private Pensions
Institutions and Methods
Martin FELDSTEIN, Horst STEBERT

2004, OECD Publications, 336 sayfa

Denetleyiciler ve emeklilik uzmanlarının hazırladığı seçilmiş makalelerden, OECD’nin Özel Emeklilik Çalışma Grubu (WPPP) ve Uluslararası Özel Emeklilik Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşları Ağı’nın (INPRS) düzenlediği konferanslarda tartışılan konulardan derlenen yayın, OECD alanındaki 40’ın üzerinde ülkede, Latin Amerika, Doğu Avrupa ve Güneydoğu Asya’da bulunan denetleyiciler, kurumsal yapıları ve uyguladıkları yöntemler hakkında detaylı ve karşılaştırmalı bilgiler sunmaktadır.
Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin finansal denetim tecrübeleri, Latin Amerika’daki denetleyici kurumlar, Avustralya, Macaristan, İrlanda ve Meksika’daki emeklilik yatırım fonları denetimi, Amerika’daki özel emeklilik planlarının denetimi, Bulgaristan’da uygulanan denetim rejiminin yapısı ve fonksiyonları yayında yer alan bazı konu başlıklarındandır.

Ayrıntılı bilgi için.

 
Private Pensions
OECD Classification and Glossary

2005, OECD Publications, 96sayfa

OECD Özel Emeklilik Çalışma Grubu'nun 27 Nisan 2005 tarihinde yayınladığı "Private Pensions: OECD Classification and Glossary", grubun 2002 yılında yayınladığı ilk baskının genişletilmiş halidir.
Emeklilik ile ilgili ortak bir dil geliştirme amacı ile hazırlanan yayın, genişletilmiş terim listesi, önerilen tanımlar ve ilgili kelimeleri içermekte, birçok OECD ülkesinin emeklilik sektörlerinde çoğunlukla kullandığı teknik terimleri açıklamaktadır.
Yayında bulunan 185 terim ve dünyada uygulanan emeklilik sitemlerinin sınıflandırması, OECD üyesi 30 ülkenin Özel Emeklilik Çalışma Grubu temsilcileri tarafından onaylanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için.

 
Old -Age Income Support in the 21'st Century
An International Perspective on Pension Systems and Reform
Robert HOLZMANN, Richard HINZ

2005, The World Bank Report, 228 sayfa

21. Yüzyıla ilişkin perspektifin sunulmaya çalışıldığı raporda, değişen toplumsal yapı ve iş hayatında yeni dinamiklere sosyal güvenlik sistemlerinin yeterince adapte olamadığı belirtilirken, her ülkenin kendi dinamiklerine göre reform yapması gerektiği ifade edilmektedir. Reformların ana hedefi fakirliği azaltmak, emeklilikte gelirdeki ani düşüşe karşı tedbir almak ve yaşlıları ekonomik ve sosyal krizlere karşı korumak olarak sayılmaktadır.
Raporda sosyal korumanın önerilen bacakları aşağıdaki gibi ifade edilmektedir.
a) 0. basamak sosyal sigorta şeklinde minimum koruma sağlayan sistemler
b) 1. basamak katılımlı, gelire göre değişen prim ödemelerinin olduğu ve emeklilikte son gelirin bir kısmını karşılamaya yönelik sistemler
c) 2. basamak zorunlu bireysel tasarruf hesapları
d) 3. basamak gönüllü ve esnek uygulamalar (bireysel, işveren destekli, belirli katkı veya belirli fayda)
e) Yaşlılara gayriresmi, mali veya mali olmayan, aileler veya jenerasyonlar arası, sağlık ve bakımı da içeren destekler

Raporun tamamına ulaşmak için.

 
OECD Factbook 2005
Economic, Environmental and Social Statistics

2005, OECD Publications, 256 sayfa

Dünya ekonomisi, sosyal ve çevresel eğilimlere küresel bakış oluşturan 15 Mart 2005 tarihinde yayınlanan bu kitap, istatistik yıllığı olarak da adlandırılabilmektedir.
Kitapta, OECD ülkelerinin nüfus ve göç, makroekonomik eğilimler, iktisadi küreselleşme, fiyatlar, işgücü piyasası, fen ve teknoloji, çevre, eğitim, kamu politikaları, yaşam kalitesi ve enerji konularında 100’ün üzerinde gösterge yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgi için.

 
Pensions at a Glance
Public Policies Across OECD Countries

2005, OECD Publications, 202 sayfa

Türünün ilk kapsamlı yayını olan 202 sayfalık rapor, 30 OECD ülkesinde uygulanan devlet politikalarını bir emeklinin bakış açısından incelemektedir.
Emeklilik sistemleri insanları yoksulluktan koruyor mu? Sistemler mali açıdan sürdürülebilir mi? gibi soruların cevaplarının arandığı raporda, üye ülkelerin emeklilik sistemi ile ilgili bilgiler, karşılaştırmalı analizler, emeklilik sistemlerinin sosyal yeterliliği vb. konular çeşitli göstergelerle birlikte yer almaktadır.
İki yılda bir yayınlanacak dizinin ilk bölümü olan raporun gelecek bölümlerinde emeklilik reformlarının etkisi değerlendirilecektir.

Ayrıntılı bilgi ve raporun Türkçe özetine ulaşmak için.

 
Pensions in the Middle East & North Africa: Time for Change
David A. ROBALINO

2005, The World Bank Report, 286 sayfa

Dünya Bankası bu raporla, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 13 ülkenin (Batı Şeria ve Gazze, Cezayir, Cibuti, Fas, Irak, İran, Libya, Lübnan, Mısır, Suriye, Tunus, Ürdün, Yemen) artan mali gerilim altında olduklarını belirterek, bu ülkeleri, 1970´lerde oluşturulan ve bugüne kadar büyük yapısal değişiklik yapılmayan emeklilik sistemleri için acil reform ihtiyacı konusunda uyarmaktadır.
Emeklilik reformunu ertelemenin gelecek nesiller üzerinde oldukça kötü etkileri olacağı ifade edilmektedir. Bölgedeki 30´un üzerindeki emeklilik sistemlerinde yapılan değerlendirme ile altı genel sorun şöyle özetlenmektedir.
1 - Emeklilik taahhütleri oldukça çok ve karşılanamayacak düzeydedir.
2 - Emeklilik sistemleri mali açıdan yetersiz durumdadır.
3 - Kötü oluşturulmuş düzenlemeler, teşviklere ve plan üyeleri arasındaki gelir dağılımına zarar vermektedir.
4 - Plan yönetimleri bölünmüş olup, genellikle bir sektörde çalışanlar için iki veya daha fazla plan sunulmaktadır. Bu durum gereksiz maliyet yaratmakta ve sektörler arası işgücü hareketliliğine sınırlama getirmektedir.
5 - Çoğu işgücü emeklilik planı kapsamına alınmamaktadır.
6 - Emeklilik planlarının yönetişimi ve yönetimi zayıftır. Yapılar, emeklilik fonlarının katılımcı lehine yönetimini sağlamaya yönelik oluşturulmamıştır.
Belirtilen sorunların çözümüne yönelik rapor çeşitli önerilerde bulunmaktadır.

Raporun tamamına ulaşmak için.

 
Ageing and pension system reform: implications for financial markets and economic policies
Ignazio VISCO başkanlığında Hollanda, İsviçre, İngiltere, Avrupa Merkez Bankası, IMF, OECD ve G10 Sekretaryası temsilcileri

Eylül 2005, 76 sayfa

G10 ülkelerinin (Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda, İsveç, İsviçre, İngiltere, ABD) Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, 25 Eylül 2005 tarihinde Washington’da gerçekleştirdikleri toplantıda, yaşlanan nüfusa yönelik emeklilik sistemi reformunun mali piyasalara ve ekonomik politikalara etkisi hakkında, uzman bir grup tarafından hazırlanan bu rapor üzerine görüşmüşlerdir.
G10 ülkelerinin talebi ile hazırlanan raporun ilk bölümünde, yaşlanan nüfusun makroekonomik etkileri, emeklilik için tasarruf yapmanın sebepleri ve artan önemi anlatılmakta; ikinci bölümünde emeklilik fonlarının yatırım eğilimleri ve risk yönetiminin gelişmesi analiz edilmekte; üçüncü ve son bölümünde ise uygun finansal araçların gelişmesi, emeklilik fonlarının düzenlemesi ve denetimi, hak sahiplerinin korunması ve finansal eğitim üzerine politika önerilerinde bulunulmaktadır.

Raporun tamamına ulaşmak için.

 
Ageing and Employment Policies - "Live Longer, Work Longer"
2006, OECD Publications, 150 sayfa

13 Şubat 2006 tarihinde yayımlanan bu çalışma, hızla yaşlanan nüfusla birlikte yaşlı nüfusun çalışmasını engelleyen istihdam ve sosyal politikaların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Konu ile ilgili hiçbir önlem alınmadığı takdirde gelecek 50 yıl içerisinde OECD ülkelerinde çalışan başına düşen emekli sayısı iki katına çıkacaktır. Bu durum yaşam standartlarını düşüreceği gibi sosyal koruma sistemleri üzerinde önemli bir baskı yaratacaktır.

Bu konuda yapılan öneriler kitapta şöyle özetlenmektedir:

İş yaşamında kalmaya özendirici finansal teşvikler artırılmalı, erken emekliliği destekleyici politikalar son verilmelidir.
Ücret tespit sistemi ve istihdam politikaları işverenleri yaşlı çalışanları işe almaya teşvik edecek yönde adapte edilmelidir.
Yaşlı çalışanlara istihdam edilebilirliklerini artırıcı gerekli yardım ve teşvik sağlanmalıdır.
İşveren ve çalışanların daha uzun yıllar çalışma konusunda bakış açılarında önemli değişiklikler olmalıdır.
21 ülkenin uygulamalarının gözden geçirildiği, OECD tarafından yayımlanan “Yaşlanma ve İstihdam Politikaları” yayınlarından çıkarılan önemli derslerle hazırlanmış olan bu yayın, istihdam politikaları için gündem yaratmaya yardımcı olmaktadır.

Ülkemizin de karşılaştırmalı istatistik ve raporlara dahil edildiği yayına ulaşmak için.

 
OECD Factbook 2006
Economic, Environmental and Social Statistics

2006, OECD Publications, 266 sayfa

Dünya ekonomisi, sosyal ve çevresel eğilimlere küresel bakış oluşturan 28 Mart 2006 tarihinde yayınlanan bu ikinci istatistik yıllığında, OECD ülkelerinin nüfus ve göç, makroekonomik eğilimler, iktisadi küreselleşme, fiyatlar, işgücü piyasası, fen ve teknoloji, çevre, eğitim, kamu politikaları, yaşam kalitesi ve enerji konularında 100’ün üzerinde gösterge yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgi için.

 
Private Pension Series No. 7: Reform and Challenges for Private Pensions in Russia
2006, OECD Publications, 102 sayfa

18 Mayıs 2006 tarihinde yayımlanan raporda, Rusya Federasyonu’nun yeni özel emeklilik sisteminin temel özellikleri anlatılmakta, yürürlükte olan sistemin zorunlu ve gönüllü emeklilik planlarının düzenleyici ve denetleyici yapıları analiz edilmektedir. Yeni sisteme engel teşkil eden konuların da altının çizilmektedir. Rapor ayrıca, Rusya’da sağlam bir özel emeklilik sisteminin kurulmasını teşvik edecek düzenleyici yapının geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için.


 
 
International Organization for Pension Supervisors T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
 
 
© 2008 Tüm hakları Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş.'ye aittir. Sarıkanarya Sokak No: 18 Yolbulan Plaza A Blok Kat: 1 34742 Kozyatağı/İSTANBUL
Tel: (216) 571 66 00 - (216) 445 85 58 Faks: (216) 571 66 01 - (216) 445 69 16
gri{creative}agency