Emeklilik Gözetim Merkezi’ne Gönderilecek Gözetime Esas Verilere İlişkin Genelge (Genelge No: 2008/19)
Kapsamında Emeklilik Gözetim Merkezi Tarafından Yayınlanan Dokümanlar
Veri Gönderim Formatları
Değer Listeleri
Veri Tanımlamalarına Ait DTD Dosyaları