Genelge 2004/6 (Gözetime Esas Veri Kümesi Transfer Tanımlamalarına İlişkin Genelge)
Kapsamında Emeklilik Gözetim Merkezi Tarafından Yayınlanan Dokümanlar

Değer Listeleri

Örnek Transfer Dokümanı

Örnek Transfer Dokümanına Ait Word Dosyası

Transfer Tanımlamalarına Ait DTD Dosyası

Ayrıca ilgili Genelge'ye Hazine Müsteşarlığının http://www.bireyselemeklilik.gov.tr web sitesinden ulaşılabilir.