Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Aktarımlarda Kullanılacak Belge Ve Formlar İle Üye Ve Çalışanların Bilgilendirilme Esasları Hakkında Genelge (2008/24) Ekleri
Ek-1 - Bilgi ve Hesap Formu (Bireysel Aktarım)
Ek-2 - Bilgi ve Hesap Formu (Grup Halinde Aktarım)
Ek-3 - Aktarım Talep Formu