Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşlar Tarafından Aktüeryal Denetim Kapsamında Gönderilecek Elektronik Veri Setlerine Ve Aktüerya Raporuna İlişkin Genelge (2015/35) Ekleri
EK 1A
EK 1B
EK 2