Page 15 - 2011GR
P. 15

Bireysel Emeklilik Sistemi 2011 GeliÅŸim Raporu
                                          1- BÄ°R YILI GERÄ°DE BIRAKIRKEN

2011 yılı Aralık ayı sonunda Sosyal Sigortalar Kurumu prim     2011 yıl sonu itibarı ile İşsizlik Sigortası fon varlığı 53,5 milyar
gelirleri toplamı 89,56 milyar TL olmuştur. Bu dönemde 4/a     TL’ye ulaşmış, Fonun yıllık getirisi %8,65 olmuştur. 2011
kapsamındakilerden 58,45 milyar TL, 4/b kapsamındakilerden     yılında 498.946 kişi işsizlik ödeneğinden yararlanmak üzere
11,75 milyar TL, 4/c kapsamındakilerden ise 19,36 milyar TL prim  başvuruda bulunmuş ve yıl içinde yapılan toplam ödeme tutarı
geliri elde edilmiştir. Buna karşılık Sosyal Güvenlik Kurumu 91,62 791.051.110,22 TL’ye ulaşmıştır.
milyar TL emekli aylığı ödemesi yapmıştır. 4/a kapsamındaki
emeklilere 53,38 milyar TL, 4/b kapsamındaki emeklilere 15,93
milyar TL ödeme yapılırken 4/c kapsamındaki emeklilere de
22,31 milyar TL emekli aylığı ödemesi yapılmıştır.

                                                                     13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20