Page 18 - 2011GR
P. 18

Bireysel Emeklilik Sistemi 2011 GeliÅŸim Raporu
2- BÄ°REYSEL EMEKLÄ°LÄ°K SÄ°STEMÄ° VERÄ°LERÄ°

2.1 Genel DeÄŸerlendirme

2011 Yıl Sonu                                               31 Aralık 2011 itibarıyla bireysel
                                                      emeklilik sisteminde 2.939.878
Katılımcı Adedi    2.641.843                                      sözleşme yürürlüktedir. Bu sözleşmelerin
                                                      katılımcıları ise geçen sene sonuna göre
Fon Büyüklüğü (TL) 14.329.771.986                                     yaklaşık %16 büyüyerek 2,5 milyonu
                                                      aşmıştır. Aynı dönemde fon büyüklüğü
Aktif Aracı Adedi                     17.868                     %19 oranında artarak 14 milyar TL’yi
                                                      aşmıştır.
Emeklilik Şirketi                     15*                       * Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin 2011 sonu
                                                      itibarıyla henüz yürürlüğe girmiş sözleşmesi
                                                      olmadığından takip eden çalışmalar 14
                                                      emeklilik şirketinin verilerini içermektedir.

                                                                                  G.1

Toplam Katkı Payının
Sözleşmelerin Kuruluş Gerekçelerine Göre Dağılımı (TL)

Sisteme Yeni Katılım    Birikimli Hayat        2011 sonu itibarı ile yürürlükteki sözleşmelere ait
12.079.442.780       Sigortalarından         katkı paylarının dağılımı, sözleşmelerin kuruluş
%97,5            BES'e Aktarım         gerekçelerine göre incelenmiştir.

                262.541.222         Toplam katkı payının %2’si “Birikimli Hayat
                    %2,1        Sigortalarından BES’e Aktarım” yoluyla sisteme
                              girmiştir. Bu tutarın 205.321.797 TL’lik kısmı yeni
           Vakıf, Sandık, Tüzel         bir sözleşme kurulması şeklinde gerçekleşmiş, geri
           Kişiliği Haiz Meslek         kalan tutar ise mevcut sözleşmelere aktarılmıştır.
            KuruluÅŸu veya Sair
           Ticaret Şirketinden

               BES'e Aktarım
                51.704.642
                    %0,4

                                                                                  G.2

Sözleşme Adedinin ve Toplam Katkı Payının Gelişimi

           Sözleşme ve Sertifika Adedi Toplamı Toplam Katkı Payı Tutarı (Milyon TL)

Adet3.000.000                                                                        12.500
                                                                             Milyon TL2.950.00012.000
2.900.000                                                                          11.500
2.850.000       01.2011                                                                11.000
2.800.000            02.2011                                                          10.500
2.750.000                  03.2011                                                     10.000
2.700.000                       04.2011                                               9.500
2.650.000                             05.2011                                         9.000
2.600.000                                   06.2011                                    8.500
2.550.000                                         07.2011                              8.000
2.500.000                                              08.2011                        7.500
                                                         09.2011
                                                              10.2011
                                                                    11.2011
                                                                          12.2011

       2011 yılı içinde “Sözleşme Adedi” ve “Toplam Katkı Payı” gelişimi aylara göre incelenmiştir.

16
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23