Page 19 - 2011GR
P. 19

Bireysel Emeklilik Sistemi 2011 GeliÅŸim Raporu
                                               2- BÄ°REYSEL EMEKLÄ°LÄ°K SÄ°STEMÄ° VERÄ°LERÄ°

                                                                                                                 G.3

Yatırıma Yönlenen Toplam Tutar-Fon Tutarı Karşılaştırması (TL)

          Katılımcıların Toplam Fon Tutarı (TL)                  Yatırıma Yönlenen Toplam Tutar (TL)

Milyon TL 14.750
      14.250
      13.750 01.2011
      13.250        02.2011
      12.750              03.2011
      12.250                      04.2011
      11.750                             05.2011
      11.250                                    06.2011
      10.750                                           07.2011
      10.250                                                  08.2011
                                                                  09.2011
      9.750                                                                10.2011
      9.250                                                                        11.2011
                                                                                       12.2011

Yönetim gideri kesintisi düşüldükten sonra yatırıma yönlenen toplam tutar ile katılımcıların fon büyüklüğü 2011 yılı için karşılaştırılmıştır.
31 Aralık 2011 tarihine kadar yatırıma yönlendirilmiş toplam 12.028.485.722 TL, bu tarihte 14.329.771.986 TL toplam fon büyüklüğüne
ulaşmıştır. (BES’in temel özelliklerinden olan belirlenmiş katkı payı esası çerçevesinde getiri oranı iç verim oranı ile beraber yorumlanmalı
ve diğer yatırım araçları ile doğrudan kıyaslanmamalıdır.)

                                                                   G.4

 Şirket Katılımcılarının Fon Büyüklüğü (TL)

      Aegon Emeklilik ve Hayat Allianz Hayat ve Emeklilik Anadolu Hayat Emeklilik  Avivasa Emeklilik ve Hayat BNP Paribas Cardif Emeklilik
      Deniz Emeklilik ve Hayat Ergo Emeklilik ve Hayat   Finans Emeklilik ve Hayat Garanti Emeklilik ve Hayat Groupama Emeklilik
      Ing Emeklilik       Vakıf Emeklilik       Yapı Kredi Emeklilik    Ziraat Hayat ve Emeklilik

Katılımcıların Toplam Fon Tutarı (Milyon TL)3.250
       01.20113.000
                02.20112.750
                         03.20112.500
                                  04.20112.250
                                           05.20112.000
                                                     06.20111.750
                                                              07.20111.500
                                                                       08.20111.250
                                                                                 09.20111.000
                                                                                          10.2011
                                                                                                   11.2011750
                                                                                                            12.2011500
 250

   0

2011 yılı içinde emeklilik şirketlerinin katılımcılarının fon büyüklüğünün gelişimi aylara göre incelenmiştir. Deniz Emeklilik ve Hayat A.Ş.
(90.656.219 TL), Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. (90.308.663 TL), Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. (106.166.580 TL) ve Ziraat Hayat ve
Emeklilik A.Ş.’ye (51.790.348 TL) ait toplam fon büyüklükleri, tutarlarının küçük olması sebebiyle grafikten izlenememektedir.

                                                    17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24