Page 20 - 2011GR
P. 20

Bireysel Emeklilik Sistemi 2011 GeliÅŸim Raporu                                                G.5
  2- BÄ°REYSEL EMEKLÄ°LÄ°K SÄ°STEMÄ° VERÄ°LERÄ°

   Ödemelerin Dağılımı

    Yatırıma Yönlenen                Giriş Aidatı           2011 sonu itibarı ile yürürlükteki sözleşmelere
    Toplam Tutar                (Girişte Ödenen)            ait 12.393.688.644 TL toplam katkı payının,
    12.028.485.722                                   365.202.922 TL kısmı yönetim gideri kesintisi
    %96,2                      107.840.013            olarak düşüldükten sonra kalan 12.028.485.722 TL
                                  %0,9          yatırıma yönlendirilmiştir. Yürürlükteki sözleşmeler
                                              için toplam katkı payından ayrı olarak sisteme
                              Yönetim            giriş sırasında giriş aidatı olarak ödenen tutar ise
                          Gideri Kesintisi            107.840.013 TL’dir.

                             365.202.922
                                  %2,9

  Yürürlükte ve Sonlanan Sözleşmelerin Dağılımı                                            G.6

                          Şirketler Arası                           Şirketler Arası
                          Aktarım ile                             Aktarım ile
                          Sona ErmiÅŸ                              Sona ErmiÅŸ
                                                             1.287.099.283 TL
                          190.892                               %7
                          %4
                                                                 Hesap
                          Hesap                 Yürürlükte               Birleştirme ile
                          BirleÅŸtirme ile                                Sona ErmiÅŸ
  Yürürlükte                   Sona Ermiş               12.393.688.644 TL Sona Ermiş      616.574.322 TL
  2.939.878                    80.087                                    %3
  %61     Sona ErmiÅŸ             %2                   %67     6.096.807.447 TL
         1.873.741                                                    DiÄŸer
            %39             DiÄŸer                       %33            Nedenlerle
                           Nedenlerle                                  Sona ErmiÅŸ
  AL                        Sona ErmiÅŸ                                  4.193.133.842 TL
                           1.602.762                                  %23
                           %33

  2011 sonuna kadar kurulmuş tüm sözleşmeler bu tarih itibarı              2011 sonuna kadar kurulmuş tüm sözleşmelere ait toplam
  ile yürürlükte ya da sona ermiş olmalarına göre incelenmiştir.             18.490.496.091 TL katkı payı, sözleşmelerin yürürlük durumuna
                                              göre incelenmiştir.

  2.2 Sözleşmeler                                                               G.7

    Sözleşme-Sertifikalarda

    Türlere ve Fon Büyüklüğüne Göre Oransal Dağılım

  Bireysel Sözleşme    Gruba Bağlı Bireysel                     Bireysel Sözleşme       Gruba Bağlı Bireysel
  2.244.657               Sözleşme                    10.835.938.299 TL              Sözleşme
  %76,4                  584.407                    %75,6
                                                              2.969.443.772 TL
                       %19,9                                            %20,7

                                     Ä°ÅŸveren Grup                      Ä°ÅŸveren Grup
                                 Emeklilik Sertifikası                  Emeklilik Sertifikası

                                         110.814                   524.389.915 TL
                                           %3,8                          %3,7

  2011 sonu itibarı ile yürürlükteki sözleşme-sertifikaların               2011 sonu itibarı ile katılımcılara ait toplam fon büyüklüğünün
  türlerine göre dağılımıdır.                              sözleşme-sertifikaların türlerine göre dağılımıdır.

18
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25