Page 21 - 2011GR
P. 21

Bireysel Emeklilik Sistemi 2011 GeliÅŸim Raporu
                                                 2- BÄ°REYSEL EMEKLÄ°LÄ°K SÄ°STEMÄ° VERÄ°LERÄ°

                                                                        G.8

Sözleşmelerin Coğrafi Bölgelere Göre Oransal Dağılımı

                     2011 Sonu Sözleşme Adedi Oranı (%)      2011 Sonu Toplam Katkı Payı Tutarı Oranı (%)

     55

     50

     45

     40

     35

Oran (%) 30

     25

     20

     15

     10

     5

     0

          Marmara      İç Anadolu  Ege           Akdeniz Karadeniz Güneydoğu Doğu

                                                 Anadolu  Anadolu

AL Coğrafi Bölge

2011 sonu itibarı ile yürürlükteki sözleşmelerin, “Coğrafi Bölgelere” göre dağılımı incelenmiştir. Sözleşmelerin “Coğrafi Bölge”
bilgisi, katılımcıların ikamet ettikleri illere göre belirlenmiştir. Katılımcısının ikamet ili yurtdışı olan 8.129 adet sözleşme grafiğe dahil
edilmemiÅŸtir.

Hak Kazanma Sürelerine                  G.9 G.10
Göre Dağılım
                                   Sözleşmelerin Ödeme
                                   Periyoduna Göre Dağılımı

       1 yıl           2 yıl                     Aylık                     3 Aylık
       %10,8           %1,4                      2.746.131                   82.337
                                           %93
Hemen Hakediş                3 yıl                                           %3
%27,5                  %26,0
                                                                  6 Aylık
                     4 yıl                                           22.665
                    %14,5
                                                                    %1
                5 yıl
               %19,9                                                   Yıllık
                                                                  88.745

                                                                    %3

2011 sonu itibarı ile yürürlükte olan işveren grup emeklilik             2011 sonu itibarı ile yürürlükteki sözleşmelerin,
sertifikalarının (İGES), birikimlerinin tamamına katılımcı              “Ödeme Periyoduna” göre dağılımı incelenmiştir.
tarafından hak kazanılması için belirlenen sürelere göre
dağılımıdır.

                                                                          19
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26