Page 22 - 2011GR
P. 22

Bireysel Emeklilik Sistemi 2011 GeliÅŸim Raporu
  2- BÄ°REYSEL EMEKLÄ°LÄ°K SÄ°STEMÄ° VERÄ°LERÄ°

                                                     G.11

  Sonlanan Sözleşme-Sertifikaların Sonlanma Nedenine Göre Dağılımı

  2011 sonuna kadar kurulan toplam 4.813.619 adet                        Başka Şirkete Aktarım
  sözleşmeden, sonlanan 1.873.741 adedinin “Sonlanma                                190.892
  Nedenlerine” göre dağılımıdır.                                         %10,19

  Sonlanan sözleşmelerin toplam kurulan sözleşmelere        Sistemden Çıkış          Hesap Birleştirme
  oranı %38,9 olmakla birlikte, bu oranın %5,6’sı “Başka      1.490.910                    80.087
  Şirkete Aktarım” ve “Hesap Birleştirme”, %2,1’i “Fesih”,     %79,57                     %4,27
  %0,2’si diğer nedenlerle sonlanma (emeklilik, vefat,
  maluliyet) olduğundan, sisteme yeni bir sözleşme                                   Fesih
  kuruluşuyla giren sözleşmelerin kendi isteğiyle sistemden                            100.832
  çıkış oranı %30,3 olarak gerçekleşmiştir.                                     %5,38

                                                      Vefat/Maluliyet
                                                            7.073

                                                           %0,38

                                                          Emeklilik
                                                            3.947
                                                            %0,21

                                                     G.12

  Yürürlükteki ve Sonlanmış Sözleşmelerin Yıllara Göre Dağılımı

                Sona Ermiş     Yürürlükte

  Sözleşme Adedi 900.000
          800.000
          700.000
          600.000
          500.000
          400.000
          300.000
          200.000
          100.000

               0

                2004    2005        2006 2007 2008    2009 2010 2011

  İlgili yıl içinde yürürlüğe giren tüm sözleşmeler 2011 sonu itibarıyla yürürlükte ya da sona ermiş olma durumlarına göre incelenmiştir.
  Sonlanmalara her türlü sonlanma (fesih, vefat/maluliyet, başka şirkete aktarım, hesap birleştirme, emeklilik, kendi isteğiyle sistemden
  çıkış) dahildir.

20
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27