Page 25 - 2011GR
P. 25

Bireysel Emeklilik Sistemi 2011 GeliÅŸim Raporu
                                                    2- BÄ°REYSEL EMEKLÄ°LÄ°K SÄ°STEMÄ° VERÄ°LERÄ°

                                                                                  G.17

Kendi İsteğiyle Sonlanan Sözleşmelerin Kıdem Ayına Göre DağılımıSözleşme Adedi (Bin)

      55
      50
      45
      40
      35
      30
      25
      20
      15
      10

      5
      0

          0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96
                                          Sonlanma Anındaki Kıdem (Ay)

2011 sonuna kadar sisteme yeni bir sözleşme kuruluşuyla giren ve kendi isteğiyle sistemden çıkış yaparak sonlanan sözleşmelerin
sonlandıkları kıdem aylarına göre dağılımıdır. Sözleşmenin kıdem ayı, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sistemde geçirdiği
tam ay adedini göstermektedir.

                                                                 G.18

Yeni Sözleşme Alan Katılımcıların Mevcut ve Yeni Katılımcı Olarak Dağılımı

                       Sisteme İlk Kez Giren Katılımcılar Mevcut Katılımcılar

Oran (%)       100
            90
            80          2007 2008             2009         2010 2011
            70
            60
            50
            40
            30
            20
            10
             0
                    2006

                          Sözleşme Yürürlüğe Giriş Yılı

Sistemde sözleşmesi varken, yeni bir sözleşme daha alan katılımcılar sözleşmenin yürürlüğe giriş yılı detayında incelenmiştir. 2011 sonu
itibarıyla tüm yıllara ait girişler dikkate alındığında, sözleşmesi varken yeni bir sözleşme alan katılımcı oranı %16 iken, 2011 yılında
yürürlüğe giren sözleşmelerin katılımcıları için bu oran %22’dir.

                                                                                     23
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30