Page 27 - 2011GR
P. 27

Bireysel Emeklilik Sistemi 2011 GeliÅŸim Raporu
                               2- BÄ°REYSEL EMEKLÄ°LÄ°K SÄ°STEMÄ° VERÄ°LERÄ°

Cayma Hakkı Kullanım Oranı                                    G.21

Yürürlüğe Giren Cayma Hakkı      2011 yılı içinde yürürlüğe giren ve cayma hakkını kullanan
714.263        Kullanan     bireysel ve gruba bağlı bireysel sözleşmelerin dağılımıdır.
%92,2                  31.12.2011 tarihi itibarıyla yaklaşık 144 bin sözleşme için
             60.601     cayma hakkı kullanılmıştır.
              %7,8

2.3 Katılımcılar                                   G.22

Fon Büyüklüğünün Katılımcı Cinsiyet ve Yaşlarına Göre Dağılımı

                 Erkek Kadın

YaÅŸ       70
         69
         68                     100 150 200 250 300 350
         67
         66
         65
         64
         63
         62
         61
         60
         59
         58
         57
         56
         55
         54
         53
         52
         51
         50
         49
         48
         47
         46
         45
         44
         43
         42
         41
         40
         39
         38
         37
         36
         35
         34
         33
         32
         31
         30
         29
         28
         27
         26
         25
         24
         23
         22
         21
         20
         19
         18

           350 300 250 200 150 100 50 0 50

                 Birikim Tutarı (Milyon TL)

2011 sonu itibarıyla yürürlükteki sözleşmelerin katılımcılarının “Cinsiyet” ve “Yaşlara” göre sahip oldukları fon büyüklüğünün dağılımıdır.
BES’e dahil olan kadın nüfusun yaş ortalaması 37,4 iken erkeklerin yaş ortalaması 37,9 olarak gerçekleşmiştir. Katılımcılara ait toplam
fon büyüklüğünün %59’una erkek, %41’ine kadın katılımcılar sahiptir.

                                                                       25
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32