Page 4 - 2011GR
P. 4

Bireysel Emeklilik Sistemi 2011 GeliÅŸim Raporu

  İçindekiler                                   7

  SunuÅŸ									                                 9
                                          10
  1. Bir Yılı Geride Bırakırken						                       11
    1.1 Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler					                  12
    1.2 Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler					
    1.3 Türkiye’de Sosyal Güvenliğe İlişkin Gelişmeler				           15
                                          16
  2. Bireysel Emeklilik Sistemi Verileri					                   18
    2.1 Genel DeÄŸerlendirme						                        25
    2.2 Sözleşmeler							                           32
    2.3 Katılımcılar								                          43
    2.4 Katkı Payları							                          47
    2.5 Emekliler								                            52
    2.6 Aracılar ve e-BEAS							
    2.7 Emeklilik Planları							                        55
                                          56
  3. Emeklilik Yatırım Fonları						                       58
    3.1 Dünyada Emeklilik Fonları						                     60
    3.2 Türkiye’de Emeklilik Yatırım Fonları ve Menkul Kıymet Yatırım Fonları	 62
    3.3 Fon Grupları Portföy Dağılımları					                  64
    3.4 Fon Grupları Büyüklükleri ve Ortalama Getirileri				          72
    3.5 Emeklilik Yatırım Fonları Getirileri					                75
    3.6 Emeklilik Yatırım Fonları Risk Analizi					               75
    3.7 Emeklilik Yatırım Fonlarının Fon İşletim Gideri Kesinti Oranları		
    3.8 Emeklilik Yatırım Fonları Verileri					                 77
                                          78
  4. 2011 Yılı Gerçekleşmeler, 2012 Yılı Sektörel Beklentiler		          79
    4.1 2011 Yılı Gerçekleşmeler						
    4.2 2012 Yılı Sektörel Beklentiler						                  83
                                          84
  5. Mevzuattaki Gelişmeler ve Sektörel Yayınlar				               85
    5.1 İlgili Mevzuatta Yapılan Düzenlemeler					
    5.2 Özel Emeklilik Sistemleri ile İlgili Uluslararası Yayınlar			      87
                                          88
  6. Katılımcılara Uygulanan Anketlerden Örnekler			               90
    6.1 Sisteme Giriş Anındaki Beklentiler					                 91
    6.2 Sisteme Girme Kararını Etkileyen Unsurlar				              91
    6.3 Sistemi Tanıma Hakkındaki Bilgi Seviyeleri				             92
    6.4 Bilgi Formu Ä°nceleme						                       93
    6.5 Vergi Avantajı Bilinirliği						                    94
    6.6 Vergi Avantajı Kullanımı						                     95
    6.7 Sistemden Çıkan Katılımcılar						
    6.8 Ara Veren Katılımcılar						                      97

  7. Emeklilik Şirketleri Almanağı	/Pension Companies’ Almanac		

2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9