Page 6 - 2011GR
P. 6

Bireysel Emeklilik Sistemi 2011 GeliÅŸim Raporu

  Kümülatif Kesintilerin Kesinti Tiplerine Göre      41 Emeklilik Yatırım Fonları             60
  Tarihsel Seyri					                     Konsolide Portföy Dağılımı (%)			

  Kümülatif Gelir Vergisi Stopajı			           42 Esnek Fonlar Portföy Dağılımı (%)			        60

  Ödenen Katkı Payının Yıllara Göre Değişimi		      42 Kurucu Bazında 2011 Yılı
                                Emeklilik Yatırım Fonları Portföy Dağılımı (%)		
  Emeklilik Hakkı Kullanan                                            61
  Katılımcı Adedinin Tarihsel Değişimi			
                              43 Fon Grupları Büyüklükleri ve Ortalama Getirileri	 62

  Emekliliğe Hak Kazanacak                43 Fon Gruplarının Yıllar itibarı ile
  Katılımcı Adedinin Gelişimi				               Net Varlık Değerleri Değişimi (Yıllık Artış ve Azalışlar)	 62

  Emekli Olan Katılımcıların Ödedikleri          45 Fon Gruplarının ve                 63
  Katkı Payı ve Elde Ettikleri Net Getiri (TL)		       Karşılaştırma Ölçütlerinin 2011 Yılı Getirileri		

  Emeklilik Hakkını Kullanan Katılımcıların          Emeklilik Yatırım Fonları Net Varlık Değerlerinin 63
  Emeklilik Ödemesi Tutar Aralıklarına Göre Dağılımı	 45   Fon Grupları ve Kurucu Bazında Dağılımı		

  Emeklilik Hakkını Kullanan Katılımcıların        46 Karşılaştırma Ölçütü Performansına Göre      64
  Bireysel Emeklilik Sisteminde Geçirdikleri         Emeklilik Yatırım Fonları Analizi 			
  Süreye Göre Dağılımı				

  Lisans Durumuna Göre Aracılar			            47 Esnek Emeklilik Yatırım Fonları Verileri		     66

  Coğrafi Bölgelere Göre Aracılar			           47 Fon Grubu ve Kurucu Bazında            67
                                Emeklilik Yatırım Fonları 2011 Yılı Getirileri		

  Dağıtım Kanalına Göre Sözleşmeler			          48 Kurucu Bazında Emeklilik Yatırım Fonları
                                2011 Yılı Getirileri	(Kamu Borçlanma TL)		
  Aracıların Yaş Aralıklarına Göre Katkı Payı,                                  67
  Aracı, Sözleşme ve Sonlanma Oranları (%)		
                              48 Kurucu Bazında Emeklilik Yatırım Fonları
                                2011 Yılı Getirileri (Hisse Senedi)			
  Dağıtım Kanalına Göre Sözleşme Adedi Oranı ve                                 68
  Katkı Payı Oranları (%)				
                              49 Kurucu Bazında Emeklilik Yatırım Fonları
                                2011 Yılı Getirileri (Esnek)				
  Pazarlama Kanalına Göre Sözleşme Adedi Oranı ve                                68

  Katkı Payı Oranları (%)				               49 Yıllar İtibarı İle Emeklilik Yatırım Fonları
                                Fon Grupları Yıllık Getirileri				
  Dağıtım Kanalına Göre                                             69
  e-BEAS’a Katılan Aracı Adetleri			
                              50 Yıllar İtibarı İle Emeklilik Yatırım Fonları
                                Fon Grupları Yıllık Reel Getirileri			
  e-BEAS’a Katılanların Dağıtım Kanalına Göre                                  69
  Puan Aralıkları (%)				
                              50 Fon ve Karşılaştırma Ölçütleri
                                2011 Yılı Getirileri (Esnek Fonlar Hariç)		
  e-BEAS’a Katılanların Başarı Oranlarının                                    70
  Tarihsel GeliÅŸimi					
                              51 Kurucu Bazında Emeklilik Yatırım Fonları
                                Net Varlık Değerleri 				
  Cinsiyete Göre e-BEAS’a Katılanların Başarı Oranları	 51                            71

  Emeklilik Planları					                 52 Kurucu Bazında Emeklilik Yatırım Fonları
                                Net Varlık Değerleri ve
  Seçilmiş OECD Ülkelerinde Ekonominin Boyutuna Göre	     2011 Yılı İçindeki Büyüme Oranları			       71

  Emeklilik Yatırım Fonlarının Önemi 			         56 Sharpe Oranına Göre İlk 20 Emeklilik Yatırım Fonu	 72

  Seçilmiş OECD Ülkelerinde Emeklilik Fonları Varlık   56 Fon Grupları için Kullanılan Pazar Endeksleri		  73
  Toplamının Ülkelere Dağılımı (%)			

  Seçilen OECD Ülkelerinde                57 Alfa Katsayıları Pozitif Olan
  Emeklilik Fonları Reel Getirileri			            Emeklilik Yatırım Fonları (Uluslararası Fonlar Hariç)	 74

  31 Aralık 2011 Tarihi İtibarı ile Yatırım Fonları    58 Emeklilik Yatırım Fonlarının
  Toplam Bilgileri					                    Fon Grubu Bazında Aylara Göre
                                Ortalama Günlük Fon İşletim Gideri Kesintisi Oranları	 75

  Emeklilik Yatırım Fonlarında              58 Anket Türüne Göre Sisteme Giriş Anındaki Beklentiler	 88
  Net Varlık Değeri Değişimi 				

  Fon Grubu Bazında Emeklilik Yatırım Fonları Net Varlık   Cinsiyet ve Yaş Aralıklarına Göre         89
                                Sisteme Giriş Anındaki Beklentiler			
  Değerleri ve 2011 Yılı İçindeki Büyüme Oranları	    59

  Emeklilik Yatırım Fonları ve Menkul Kıymet       59 Dağıtım Kanalına Göre Sisteme Girme Kararını    90
  Yatırım Fonlarında Ortalama Vade			             Etkileyen Unsurlar					

4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11