Page 7 - 2011GR
P. 7

Bireysel Emeklilik Sistemi 2011 GeliÅŸim Raporu

Katılımcıların Sistemi Tanıma ve Hakları Konularındaki

Bilgi Seviyeleri					                  91

Sözleşmelerinin Durumuna Göre              91
Katılımcıların Bilgi Formunu İnceleme Oranları	

Meslek, Cinsiyet ve Yaş Aralıklarına Göre        92
Vergi Avantajının Bilinirliği				

Anket Türüne Göre Vergi Avantajının Bilinirliği	    92

Meslek, Cinsiyet ve Yaş Aralıklarına Göre        93
Vergi Avantajının Kullanımı				

Anket Türüne Göre Vergi Avantajının Kullanımı	     93

Katılımcıların Vergi Avantajını Kullanmama Nedenleri	 94

Katılımcıların Sistemden Çıkma Nedenleri		       94

Sözleşmelerinin Kıdemine Göre              95
Katılımcıların Sistemden Çıkma Nedenleri		

Katılımcıların Ödemeye Ara Verme Nedenler		       95

                                                      5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12