Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Kurumsal

Misyonumuz
Özel emeklilik sisteminin sağlıklı şekilde büyümesini, sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve finansal istikrara azami katkı sağlamasını teminen; bireylerin emeklilik dönemlerinde refahını artırmak, sistemin güvenli ve etkin şekilde işlemesini sağlamak ve katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla;

  • Emeklilik şirketlerinin, emeklilik yatırım fonlarını yöneten portföy yönetim şirketlerinin ve bireysel emeklilik aracılarının faaliyetlerinin gözetiminin en etkili şekilde gerçekleştirilmesi,
  • Düzenleyici ve denetleyici otoritelerin faaliyetlerine aktif bir biçimde destek olunması ve bu otoriteler ile sektör paydaşları arasında koordinasyonun sağlanması,
  • Paydaşlar için ileri teknoloji ve veri bilimi temelli çözümler geliştiren ve değer yaratan bir mükemmellik merkezi olunması,
  • Araştırma-geliştirme faaliyetleri yapılarak stratejik işbirlikleri kurulması ve yenilikçi girişimlerin desteklenmesi,
  • Özel emeklilik sisteminin itibarının korunması ve sisteme yönelik algıların en uygun şekilde yönetilmesine katkı sağlanması.