Ana Sayfa | About EGM | İletişim | Site Haritası
 
 
Detaylı Arama
 


 
KESİNTİLER

Bireysel emeklilik sisteminde hangi kesintiler yapılabilir?

Giriş aidatı: Katılımcının, işveren grup emeklilik sözleşmesi hariç bir şirkette kurduğu ilk sözleşmesi için giriş aidatı alınabilir. Giriş aidatı peşin ya da ertelenmiş olarak alınır. Peşin kısmı azami 1 yıl içinde tahsil edilmek üzere taksitler halinde de alınabilir.

  • Yönetim Gider Kesintisi: Bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları ile katılımcının birikimi üzerinden yönetim gider kesintisi alınabilir.
  • Ara Verme Durumunda Yapılan Ek Yönetim Gideri Kesintisi: Katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ödenmemesi durumunda ilgili sözleşme için ödemeye ara verildiği kabul edilir. Ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminden ek yönetim gideri kesintisi alınabilir.
  • Ara Verme Kesintisi: Bir yıldan fazla ödemeye ara verme durumunda, bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak emeklilik gözetim merkezine şirket tarafından ödenen sabit giderler, katılımcının birikimlerinden indirilebilir.
Fon Toplam Gider Kesintisi: Fona ilişkin giderlerin karşılanması amacıyla, fon işletim gider kesintisi dahil, fondan gider kesintisi yapılabilir.

Otomatik katılım kapsamında emeklilik şirketlerince fon işletim gider kesintisi dışında başka bir kesinti yapılamaz. Çalışanlara sunulan tüm fonlar için azami yıllık fon işletim gider kesintisi oranı % 0,85 olarak uygulanır.

Sistemde yapılabilecek kesintilere ilişkin bir sınırlama var mı?

Sözleşmenin ilk beş yılına ilişkin kesinti sınırlamaları;

Sözleşmenin ilk 5 yılında, giriş aidatı ve yönetim gider kesintilerinin toplam tutarı, her sözleşme yılı için ilgili takvim yılının ilk altı ayında uygulanan aylık brüt asgari ücretin %8,5’ini aşamaz. 6 yıl ve sonrasında giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi yapılmaz.

Emeklilik veya zorunlu ayrılma durumları haricinde, 5 yıllık sözleşme süresi dolmadan şirketten ayrılma durumunda, bu maktu tutarın ilgili sözleşmenin beşinci yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen ve ayrılma tarihine kadar şirketçe tahsil edilmemiş olan kısmı, şirketçe katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden ertelenmiş giriş aidatı şeklinde indirilebilir.

01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacak kesinti sınırlamaları:

Sözleşmenin 6. yılı ve sonrasında sonlandırılması durumunda, sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren yapılabilecek toplam kesinti tutarı (giriş aidatı, yönetim gider kesintileri ve fon toplam gider kesintileri) sözleşmenin altıncı yılı ve sonrası için, sözleşme kapsamında devlet katkısı hesabında bulunan tutarın aşağıda belirtilen oranlarını aşamaz.

Kontrol tarihi itibarıyla toplam birikim tutarı yıllık brüt asgari ücretin on katını aşan sözleşmeler ile bu Yönetmelik çerçevesinde düzensiz ödeme içeren sözleşmeler için bu kontrol uygulanmaz.

Sözleşme Yılı Azami Oran
6

%60

7

%70

8

%80

9

%90

10 ve üzeri

%100

Yukarıda belirtilen sözleşme kapsamındaki devlet katkısı tutarı ile ilişkilendirilen kesinti üst sınır kontrolü 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Fon grubu bazında azami fon toplam gider kesintisi oranları aşağıdaki şekildedir.

Grup Emeklilik Yatırım Fonları

Azami günlük fon toplam

gider kesintisi oranı

Azami yıllık fon toplam

gider kesintisi oranı (%)

I

Para Piyasası Fonları

Kıymetli Madenler Fonu

Yüz binde 3

1,09

II

Borçlanma Araçları Fonu

Standart Fon

Endeks Fonu

Yüz binde 5,25

1,91

III

Hisse Senedi Fonu

Katılım Fonu

Karma Fon

Fon Sepeti Fonu

Değişken Fon

Yaşam Döngüsü /Hedef Fon

Yüz binde 6,25

2,28

Fon toplam gider kesintisi iadesi nedir? Ne zaman uygulanmaya başlayacaktır?

Fon toplam gider kesintisi iadesi, sözleşmenin 6. yılından itibaren yıllık olarak her sözleşme yılı sonunu ve sözleşmenin sonlandırılması durumunda sonlandırma tarihini takip eden 5 iş günü içinde katılımcıya veya katılımcının emeklilik hesabına yapılacak iadedir.

Sözleşmenin 6. yılı için iade oranı %2,5 olup, sözleşmenin 7. ve 14. yılları arasındaki oranlar her yıl için bir önceki yılda geçerli iade oranının 2,5 puan arttırılması suretiyle uygulanır. 15. yıl ve sonrası için sabit olarak %25 oranı uygulanır. İade oranı belirlenirken 01.01.2013 tarihinden itibaren sözleşmede geçirilen tüm süreler dikkate alınacaktır. Bu iade işlemi 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacaktır. Bununla birlikte, ilgili iade işlemi otomatik katılım kapsamında kurulan sözleşmeler için uygulanmaz.

Sözleşme Yılı İade Oranı
6

%2,5

7

%5

8

%7,5

9

%10

10

%12,5

11

%15

12

%17,5

13

%20

14

%22,5

15 ve üzeri

%25

Sistemde bir adet sözleşmem var. Yeni bir sözleşme düzenlemem durumunda giriş aidatı alınabilir mi?

Aynı şirkette yürürlükte olan bir bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, yeni akdedilen sözleşme için giriş aidatı alınamaz. Otomatik katılım kapsamında kurulan sözleşmeler bu kapsamda ilk sözleşmenin belirlenmesinde dikkate alınmaz.

Giriş aidatı ne zaman ve ne şekilde ödenir?

İşveren grup emeklilik sözleşmesi hariç katılımcının bir şirkette akdettiği ilk sözleşmesi için giriş aidatı alınabilir Başka şirketten aktarım ile kurulan sözleşmeler için giriş aidatı ödenmez. Giriş aidatı peşin, taksitli veya ertelenmiş olarak tahsil edilebilir. Giriş aidatı uygulama şekli teklif formu ve emeklilik sözleşmelerinde açıkça belirtilir.

Ayrılma tarihine ertelenmiş giriş aidatının tahsilatı nasıl yapılır? Şirkete ayrıca ödeme mi yapmam gerekiyor?

Katılımcının sistemden ayrılması veya başka şirkete aktarım talebinde bulunması durumunda varsa ertelenmiş giriş aidatı tutarı katılımcının birikimlerinden indirilebilir. Bu indirim, hesaptaki birikimlerin ana para kısmından yapılabilir. Anaparanın kesintiyi karşılamaya yetmediği durumlarda, bu kesinti katılımcıdan ayrıca tahsil edilebilir.


 
 
International Organization for Pension Supervisors T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
 
 
© 2008 Tüm hakları Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş.'ye aittir. Sarıkanarya Sokak No: 18 Yolbulan Plaza A Blok Kat: 1 34742 Kozyatağı/İSTANBUL
Tel: (216) 571 66 00 - (216) 445 85 58 Faks: (216) 571 66 01 - (216) 445 69 16
gri{creative}agency