Ana Sayfa | About EGM | İletişim | Site Haritası
 
 
Detaylı Arama
 


 
Ana Sayfa > Kaynaklar > IOPS


IOPS

Uluslararası Özel Emeklilik Düzenleyici ve Denetleyicileri Kuruluşları Teşkilatı ( International Organisation of Pension Supervisors – IOPS ) özel emeklilik sistemlerinin denetimi ile ilgili kuruluşları bir araya getiren, çeşitli ülkelerden 40’ın üzerinde üyesi bulunan uluslararası bağımsız bir teşkilattır. Teşkilata, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile birlikte Emeklilik Gözetim Merkezi (Şubat 2004) de üyedir.

 

IOPS, 2000 yılında kurulan Uluslararası Özel Emeklilik Düzenleyicileri ve Denetleyicileri Ağı’nın ( International Network of Pensions Regulators and Supervisors - INPRS ) dönüşmesiyle 2004 yılı Temmuz ayında kurulmuştur. Dönüşüm amacı, daha resmi ve kendi tüzel kişiliği olan bir teşkilatın emeklilik sistemlerinin denetimindeki iyi uygulamaları teşvik eden standart belirleyici yapı olarak dünya çapında politika diyalogları ve bilgi paylaşımı konusunda daha iyi hizmet verebileceğinin düşünülmesidir. Bu yeni oluşumla, INPRS’in özel emeklilik sistemlerinin denetimi ile ilgili konuları IOPS’a, özel emeklilik sistemlerinin düzenlenmesi ile ilgili konuları OECD Özel Emeklilik Çalışma Grubu’na devredilmiştir.

 

IOPS’un ana hedefi, özel emeklilik sistemlerinin denetiminde kalite ve etkinliği artırmak, böylece sistemlerin gelişim ve operasyonel verimliliklerini geliştirerek mümkün olduğunca çok ülkenin güvenli emeklilik geliri kaynağı oluşturmasını sağlamaktır. Farklı özel emeklilik sistemlerini de dikkate alarak emeklilik sistemleri denetimi ve bu sistemlerin denetimi ile ilgili düzenleyici konular hakkında standart belirleyici bir teşkilat olarak hizmet sunmak, emeklilik denetimi konusunda uluslararası işbirliğini teşvik etmek ve denetleyiciler, politikacılar, araştırmacılar ve özel sektör temsilcilerinin dahil olduğu diğer ilgili gruplar arasında teması sağlamak, konuyla ilgili politika diyaloğu ve bilgi alışverişi için dünya çapında forum oluşturmak, diğer uluslararası kuruluşların bu alandaki çalışmalarına katılmak, istatistiksel bilgi toplama ve analizler için ortak faaliyetlerde bulunmak, araştırmaların dağıtım ve iletişimini ve ilgili uluslararası kuruluşlarla bilgi toplama işbirliğini teşvik etmek, yürütmek ve kolaylaştırmak IOPS’un önemli amaçlarındandır.

 

Teşkilat, aralarında OECD, Dünya Bankası, IMF, Uluslararası Sosyal Güvenlik Kuruluşu (ISSA) ve Uluslararası Sigorta Denetleyicileri Kuruluşu’nun (IAIS) da bulunduğu çeşitli uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliğinde bulunmaktadır.

 

IOPS’un amaçları doğrultusunda, teşkilatın bünyesindeki Teknik Komite tarafından iş programı kapsamında üye ülkeler liderliğinde çeşitli projeler başlatılmıştır. Bu projelerden biri de Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve tamamlanan Özel Emeklilik Sistemlerinin Uzaktan Denetiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı”(Utilization of Information Technologies in Off-Site Supervision of Private Pensions) adlı proje idi. Amacı, özel emeklilik sistemlerinin uzaktan denetiminde bilgi teknolojilerinin kullanımının verimli ve etkin metotlarını araştırmak ve analiz etmek; hedefi ise, IOPS üyesi ülkelere özel emeklilik sistemlerinin denetiminde bilgi teknolojilerinin kullanımında rehberlik edecek kapasitedeki “iyi uygulamaları” belirlemekti. Projenin ilk adımı olan ve uzaktan denetimde bilgi teknolojilerinin fonksiyonu ve rolü üzerine bilgi toplamak amacıyla Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan anket taslağı 2006 yılında üye ülkelerin görüşleri için dağıtılmış, karara bağlanan anket veri toplama amacıyla üye ülkelere gönderilmiştir. Toplanan verilerin derlenmesi ve analiz edilmesi sonucu hazırlanan ilk rapor taslağı görüş için üye ülkelere gönderilmiş ve üye ülkelerden gelen görüşler sonrasında, projenin sonuç raporu aynı adla yayımlanmıştır.

 

 


 
 
International Organization for Pension Supervisors T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
 
 
© 2008 Tüm hakları Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş.'ye aittir. Sarıkanarya Sokak No: 18 Yolbulan Plaza A Blok Kat: 1 34742 Kozyatağı/İSTANBUL
Tel: (216) 571 66 00 - (216) 445 85 58 Faks: (216) 571 66 01 - (216) 445 69 16
gri{creative}agency