Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Devlet Katkısı

Devlet katkısı, bireysel ya da gruba bağlı bireysel sözleşmenize ödediğiniz katkı paylarının %30’u oranında devlet tarafından ödenen tutardır. Bir katılımcı bir takvim yılı içerisinde ilgili yılın belirlenen brüt asgari ücret tutarı toplamına kadar yapmış olduğu katkı payı ödemeleri için devlet katkısından yararlanabilir. 2024 yılı devlet katkısı üst limitinden yararlanabilmek için ödenmesi gereken katkı payı tutarı 240.030 TL’dir. Anılan sınırı aşan katkı payı ödemeleri devreden katkı payı olarak her yılın ilk günü şirket hesaplarına intikal etmiş katkı payı olarak muamele edilmek suretiyle Devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınacaktır. İşvereniniz tarafından adınıza yapılan katkı payı ödemeleri için devlet katkısı ödenmez. 

Devlet katkısı hesaplaması emeklilik şirketleri tarafından iletilen veriler üzerinden Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından yapılır.

Devlet katkısı tutarı, katkı payı ödemesinin emeklilik şirketi hesaplarına nakden intikal ettiği ayı takip eden ay hesabınıza ödenir.

Bireysel emeklilik devlet katkısı hesabınızda kayıtlı bu tutarların;

  • Sistemde en az 3 yıl kalırsanız %15’ine,
  • Sistemde en az 6 yıl kalırsanız %35’ine,
  • Sistemde en az 10 yıl kalırsanız %60’ına,
  • Emekli olmanız, vefat etmeniz ya da maluliyetiniz halinde %100'üne,

hak kazanırsınız.

Düzenli, ek ya da başlangıç katkı payı adı altında yapılan tüm ödemeleriniz için limit dahilinde devlet katkısı alabilirsiniz. Vakıf ve sandıklardan, başka bir emeklilik şirketinden, işveren grup emeklilik sözleşmesinden hak kazanılarak birikim transferi yoluyla aktarılan tutarlar devlet katkısı hesabında dikkate alınmaz.

Devlet katkısı tutarınızı Emeklilik Gözetim Merkezi’nin sunmuş olduğu e-Devlet ile giriş yapacağınız BES Mobil uygulamasından ve emeklilik şirketinin veya Takasbank'ın internet sitesinden izleyebilir, ilgili yıl için kalan Devlet katkısı limiti bilgisine Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından sunulan BES Mobil uygulaması veya e-Devlet üzerinden sağlanan hizmet ile erişebilirsiniz.

BES'te devlet katkısına ilişkin ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.