Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Bireysel Emeklilik Aracıları Sicil ve Satış Yetkisi Sorgulaması


Bilindiği üzere, 13 Haziran 2019 tarih ve 30800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik’in 9. maddesi uyarınca bireysel emeklilik aracısı, aracılık faaliyeti kapsamında yaptığı her türlü iş ve işlemlerde sicil numarasını kullanır ve aracılık faaliyetlerinde satış yetkisinin ve lisansının olduğunu tevsik edici bilgi ve belgeleri ibraz eder.

Yetkisiz satışları tespit etmek amacı ile katılımcı ve katılımcı adaylarının aracılık faaliyetinde bulunan kişilerin Bireysel Emeklilik Aracı Sicil Numarası ve doğum tarihi veya T.C. Kimlik Numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek sorgulama yapabileceğiniz ekrana ulaşmak için tıklayınız. Katılımcı ve katılımcı adayları, yetkisiz aracılık faaliyetinde bulunan kişileri bildirmek için tıklayınız.