Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı (e-BEAS)

Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı (e-BEAS), bireysel emeklilik aracısı olmak isteyen kişilerin başvurduğu mesleki bilgi ve becerileri ölçmek amacı ile düzenlenen ve elektronik ortamda gerçekleştirilen çoktan seçmeli bir sınavdır.

e-BEAS başvuruları, Bireysel Emeklilik Aracıları Portalı üzerinden yapılmaktadır. Sınav tarihleri EGM tarafından belirlenmekte olup, EGM’nin internet sitesinde duyurulmaktadır. Adaylar, girecekleri sınav tarihlerini seçerek Portal üzerinden sınav başvurusu yapmaktadır.

Sınavlar;

  • İstanbul’da Emeklilik Gözetim Merkezi Sınav Salonu (Sarıkanarya Sokak No: 16 Yolbulan Plaza B Blok Kat:3 34742 Kozyatağı/İSTANBUL, Kozyatağı Carrefour karşısı),
  • Ankara’da Hacettepe Üniversitesi (Beytepe Yerleşkesi Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 06800 Beytepe, ANKARA),
  • İzmir’de Ege Üniversitesi (Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üniversite Caddesi 7/23, 35100 Bornova/İZMİR (Bornova metro durağı karşısı)) bilgisayar salonlarında gerçekleştirilir.

Sınava girmesi uygun bulunanlar için sınav yeri ve tarihi sınavın yapılacağı tarihten en az sekiz gün önce EGM’nin internet sitesinde duyurulur. Bu tarihten itibaren adaylar Portal üzerinden sınav giriş belgelerini alırlar.

Sınav sonuçları sınav tarihini takip eden en geç beşinci iş gününde açıklanır. Sınav sonuçlarına aday Bireysel Emeklilik Aracıları Portalı üzerinden erişebilir. Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik’in 6'ncı maddesi gereği, 4'üncü maddenin birinci fıkrasında aranan şartları taşıyanlara mesleki bilginin yeterliliğini göstermek üzere lisans belgesi verilir.