Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı (e-BEAS)

Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı (e-BEAS), bireysel emeklilik aracısı olmak isteyen kişilerin başvurduğu mesleki bilgi ve becerileri ölçmek amacı ile düzenlenen ve elektronik ortamda gerçekleştirilen çoktan seçmeli bir sınavdır.

e-BEAS başvuruları, Bireysel Emeklilik Aracıları Portalı üzerinden yapılmaktadır. Sınav tarihleri EGM tarafından belirlenmekte olup, EGM’nin internet sitesinde duyurulmaktadır. Adaylar, girecekleri sınav tarihlerini seçerek Portal üzerinden sınav başvurusu yapmaktadır.

Sınavlar; esas olarak adayların bilgisayar aracılığı ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıkları platformda online olarak uzaktan yapılır. Ancak gerekli hallerde EGM tarafından yerinde sınav da gerçekleştirilebilir. Online sınav oturumuna katılım, EGM’nin internet sitesinde (https://www.egm.org.tr) yer alan “Bireysel Emeklilik Aracıları Portalı”’ndan “Sınava Girmek İçin Tıklayınız” alanından sağlanabilir.

Yerinde sınav; İstanbul’da Emeklilik Gözetim Merkezi Sınav Salonunda (Sarıkanarya Sokak No: 16 Yolbulan Plaza B Blok Kat:3 34742 Kozyatağı/İSTANBUL) gerçekleştirilir.

Sınava girmesi uygun bulunanlar için sınav tarihi sınavın yapılacağı tarihten en az beş iş günü öncesine kadar EGM’nin internet sitesinde duyurulur. Bu tarihten itibaren adaylar Portal üzerinden sınav giriş belgelerini görüntüleyebilir.

Sınav sonuçları sınav tarihini takip eden en geç beşinci iş gününde açıklanır. Sınav sonuçlarına aday Portal üzerinden erişebilir. Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik’in 6'ncı maddesi gereği, 4'üncü maddenin birinci fıkrasında aranan şartları taşıyanlara mesleki bilginin yeterliliğini göstermek üzere lisans belgesi verilir.