Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Politikalarımız

İş Sürekliliği Politikası

İşbu politika, Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş. (EGM) kapsam dâhilindeki hizmetlerin aksamasına sebep olabilecek bir olayın ardından hizmet sağlama kabiliyetinin ve hizmetlerin önceden belirlenmiş, kabul edilebilir seviyelerde devam edebilmesini teminen süreçler, prosedürler ve kararlar oluşturulması, krizlerden ve felaketlerden kaçınılmasına yardımcı olacak önleyici ve düzeltici çözümler ile birlikte bu gibi durumlar gerçekleştiğinde hızlı bir şekilde olağan duruma geri dönülebilmesini sağlamaya yardımcı olacak “İş Sürekliliği” faaliyetlerini açıklamaktadır.

EGM olarak hizmetlerimizi kesintiye uğratabilecek olayların en az hasarla atlatılması ve hizmetlerimizi kesintisiz sürdürebilmemiz, mevzuata ve sözleşmelere dayalı bir gereksinim olmasının ötesinde; tüm paydaşlarımıza, çevremize, ülkemize ve kamuoyuna karşı sorumluluğumuzdur. İş Sürekliliği Politikası, iş sürekliliğinin sağlanmasını amaçlayan uygulama, politika, prosedür, standart ve bu kapsamda yürütülen İş Sürekliliği Yönetim Sistemi de dahil olmak üzere tüm işlem ve faaliyetleri, EGM’nin ürün ve hizmetlerini oluşturan bütün iş ve Bilgi Teknolojisi (BT) süreçlerini, BT ve haberleşme altyapısını ve tüm EGM çalışanlarını kapsar. EGM’ye ürün ve servis sağlayan dış kaynaklar da bu kapsama dâhildir.

İş Sürekliliği Politikamızın amacı; olası her türlü olağanüstü durumda öncelikle insan hayatını emniyete almak, iş sürekliliğinde kesinti yaratabilecek olayları ve olayların etkilerini önlemek veya asgari seviyede tutabilmektir. Bu kapsamda, mümkün olan en kısa sürede, faaliyet alanlarımızla ilgili gelen talepleri, ihtiyaç duyulan minimum seviyede karşılayabilir hale gelmek ve yine mümkün olan en kısa sürede normal hizmet seviyelerine dönebilmek hedeflenmektedir. Bu seviyelere ulaşmayı engelleyecek olası riskleri belirlemek ve bu risklere karşı önlem almak amacıyla analizlerin gerçekleştirilmesini sağlamak önem arz etmektedir.

EGM çalışanları, parçası oldukları veya yönettikleri süreçlerle ilgili iş kesintilerinin nedenlerinin belirlenmesi, önlem alınması ve gerektiğinde İş Sürekliliği Planının doğru, zamanında ve hatasız bir şekilde yürürlüğe konulmasından sorumludur. Başarılı bir iş sürekliliği yönetimi için tüm çalışanlarımızın, tedarikçi ve iş ortaklarımızın üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları bilmeleri, olay öncesinde ve esnasında üzerlerine düşen görevleri başarı ile uygulayabilmeleri ve hazırlıklı olmaları gereklidir. Bu nedenle, düzenli olarak eğitim ve farkındalık faaliyetleri, denetimler ve tatbikatlar yapılmaktadır.

EGM bünyesinde gerçekleştirilen iş sürekliliği çalışmalarında ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardı referans alınmıştır. Bu, canlı tutulması gereken bir sistemdir ve sistemin başarısı için sürekli iyileştirme esastır. Bu amaca yönelik olarak yapılacak İş Sürekliliği Yönetim Sistemi çalışmaları dâhilinde EGM Üst Yönetimi, gerekli kaynakları temin edeceğini taahhüt etmektedir.

Genel Müdür
14.03.2019