Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Kurumsal

EGM Hakkında
Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş. (kısaca “EGM”), 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Hazine Müsteşarlığının görev ve yetkilendirmesi çerçevesinde, merkezi İstanbul'da olmak üzere 10 Temmuz 2003 tarihinde kurulmuştur.

Emeklilik Gözetim Merkezi, 4632 sayılı Kanun’un 20/A maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Hazine Müsteşarlığının görevlendirme ve yetkilendirmesi çerçevesinde;

  • Bireysel emeklilik sisteminin güvenli ve etkin biçimde işletilmesini sağlamak,

  • Katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla emeklilik şirketlerinin ve bireysel emeklilik aracılarının faaliyetlerinin gözetimini gerçekleştirmek,

  • Portföy yönetim şirketlerinin emeklilik yatırım fonlarına ilişkin faaliyetlerinin gözetimine yönelik altyapı oluşturmak ve bu faaliyetleri raporlamak,

  • Fon performans izleme ve değerlendirme sistemini yönetmek,

  • Gözetime ve denetime yönelik altyapı oluşturmak ve sonuçları yetkili kamu otoritelerine raporlamak,

  • Bireysel emeklilik hesapları, emeklilik planları, katılımcılara ve sözleşmelere ait bilgileri elektronik ortamda saklamak, bu bilgileri konsolide etmek,

  • Kamuoyunu ve katılımcıları bilgilendirmek,

  • İstatistik üretmek,

  • Bireysel emeklilik aracıları siciline ve sınavına ilişkin işlemleri yapmak,

  • Hayat sigortaları ve diğer sigorta branşlarına ilişkin verilen diğer görevleri yerine getirmek,

amacıyla kurulmuştur.