Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS)

BEFAS BİLGİLENDİRME PLATFORMU

BEFAS Bilgilendirme Platformu, başka şirketlerin fonlarını seçmek isteyen katılımcıların fon seçenekleri hakkında bilgilendirilmesi, bu seçeneklerin değerlendirilebilmesi ve fonlar arasında karşılaştırma yapabilmesi için Kurumumuz tarafından kurulan bilgilendirme platformudur.

Emeklilik şirketleri, BEFAS üzerinden işlem yapmak isteyen katılımcılarına BEFAS’ta sunulan fonlara dair bilgilendirmenin BEFAS Bilgilendirme Platformu üzerinden sağlanacağı ve bu fonlara dair detaylı bilgileri bu Platform aracılığıyla öğrenebileceği hususunda bilgi vermekle yükümlüdür.

BEFAS Bilgilendirme Platformunda, BEFAS’ta işlem gören fonların;

  • Dönemsel reel ve nominal getirileri (Aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık, seçilen tarih aralığında)
  • İç verim oranları
  • Risk seviyeleri
  • Fon performans değerleme sonuçları
  • Rating puanları yer almaktadır.BEFAS’ta işlem gören fonların listesine, bu fonlara dair detaylı bilgilere ve ilgili platforma buradan, BEFAS Bilgilendirme Platformu’nun işleyişine ilişkin esas ve usuller ile tarafların yükümlülüklerinin tanımlandığı BEFAS Bilgilendirme Platformu Rehberi’ne buradan ulaşabilirsiniz.