Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS)

BEFAS’IN FAYDALARI

BEFAS ile farklı şirketlerinin fonunu tercih etmek isteyen katılımcılara emeklilik şirketini değiştirmeden bu fonları seçebilme imkânı tanınmıştır. Böylece katılımcıları sadece sözleşmelerinin bulunduğu emeklilik şirketi ve emeklilik planında sunulan fon seçenekleri ile kısıtlamadan tüm şirketlerin emeklilik yatırım fonlarını seçmeleri mümkün kılınmıştır.

Katılımcılar BEFAS’ta sunulan fonların geçmiş performansları, kategorileri, faizli/faizsiz olma durumu, fonu yöneten portföy yönetim şirketi gibi kriterler doğrultusunda karşılaştırmasını yaparak tercihleri doğrultusunda fon seçebilmektedirler. Bu durumun fon yönetimi açısından rekabet ortamının daha sağlıklı işlemesini ve fon performanslarını olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.