Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS)

KESİNTİ İADESİ VE EK FAYDA UYGULAMASI

Kesinti İadesi

Bireysel Emeklilik Sistemi Yönetmeliği 22/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sözleşmenin 6. yılı ve sonrasında sonlandırılması durumunda, sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren yapılabilecek toplam kesinti tutarı (giriş aidatı, yönetim gider kesintileri ve fon toplam gider kesintileri), sözleşmenin Devlet katkısı hesabında bulunan tutarın Yönetmelikte yıl bazında belirlenen oranına karşılık gelen tutarı aşamaz. Aşması durumunda aşan tutar emeklilik hesabına iade edilir.

Birikiminin bir kısmını veya tamamını BEFAS’ta işlem gören fona veya fonlara yönlendirmiş katılımcılar için belirtilen kontrol ve iade işlemi uygulanmaz. Aşağıdaki örnekte BEFAS üzerinden farklı şirketlerin fonuna yatırım yapılan bir sözleşme ile bulunduğu şirketin fonlarına yatırım yapılan sözleşme için hesaplama yapılmıştır.

Bulunduğu emeklilik şirketinin fonlarına yatırım yapılan sözleşme BEFAS üzerinden farklı şirketlerin fonlarına yatırım yapılan sözleşme
Sözleşme Yürürlüğe Giriş Tarihi 1.8.2014 1.8.2014
Sözleşme Sonlanma Tarihi
1.8.2021 1.8.2021
Sözleşmenin Sistemde Geçirdiği Süre (Yıl) 7 7
Emeklilik Yatırım Fonu Birikim Tutarı Toplamı (TL) 33.475 33.475
Devlet Katkısı Birikim Tutarı Toplamı (TL) 2.750 2.750
Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren yapılabilecek azami kesinti tutarı toplamı (giriş aidatı, yönetim gider kesintileri ve fon toplam gider kesintileri) (TL) (7. yıl için devlet katkısı birikiminin %70’i) 1.925 1.925
Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren yapılan kesinti tutarı toplamı (giriş aidatı, yönetim gider kesintileri ve fon toplam gider kesintileri) (TL) 2.255 2.255
İade Edilecek Kesinti Tutarı Toplamı (TL) 330 0Bireysel Emeklilik Sistemi Yönetmeliği 22/A maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sözleşme kapsamında yapılan fon toplam gider kesintisi, sözleşmenin 6. yılından itibaren Yönetmelikte belirlenen oranlarda katılımcının bireysel emeklilik hesabına iade edilir.

İade edilecek kesinti tutarı hesaplanırken, BEFAS üzerinden alınan diğer şirketlere ait fonların fon toplam gider kesintileri dâhil edilmez ve sadece katılımcının işlem yaptığı sözleşmesinin bulunduğu şirketin fonları hesaplamaya dâhil edilir. 

Aşağıdaki örnekte BEFAS üzerinden farklı şirketlerin fonuna yatırım yapılan bir sözleşme ile bulunduğu şirketin fonlarına yatırım yapılan sözleşme için hesaplama yapılmıştır.Bulunduğu emeklilik şirketinin fonlarına yatırım yapan sözleşme BEFAS üzerinden farklı şirketlerin fonlarına yatırım yapan sözleşme*
Sözleşmenin Sistemde Geçirdiği Süre (Yıl) 16 16
Emeklilik Yatırım Fonu Birikim Tutarı Toplamı (TL) 100.000 100.000
Fon Toplam Gider Kesintisi Tutarı (TL) 1.800 1.800
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı 1,80% 1,80%
Kesinti İade Oranı 25% 25%
Kesinti İade Tutarı (TL) 450 0

(*) Birikimin tamamının BEFAS’ta işlem gören fonlarda değerlendirildiği varsayılmıştır.

BEFAS üzerinden başka şirketlerin kurucusu olduğu fonları seçmek isteyen katılımcılara emeklilik sözleşmesinin veya sertifikasının bulunduğu emeklilik şirketi tarafından yukarıdaki hususlarda bilgilendirme yapılarak onay alınır.

Ek Fayda Uygulaması

BEFAS’ta işlem gören fonları tercih eden katılımcıların sözleşmelerinin dâhil olduğu plana ilişkin ek faydalar aynı koşullarda devam eder. Fon işletim gider kesintisi iadesinin ek fayda olarak sunulduğu planlarda, katılımcının BEFAS üzerinden farklı bir şirketin fonlarını tercih etmesi halinde ilgili fona denk düşen iade uygulanmayabilir.

Bulunduğu emeklilik şirketinin fonlarına yatırım yapan sözleşme BEFAS üzerinden farklı şirketlerin fonlarına yatırım yapan sözleşme*
Planda Tanımlı Ek Fayda Kapsamında Fon İşletim Gider Kesintisi İadesi Oranı 50% 50%
Fon Dağılımı
100% katılımcının sözleşmesinin bulunduğu şirket fonları 50% katılımcının sözleşmesinin bulunduğu şirket fonları + 50% BEFAS fonları
Fon İşletim Gider Kesintisi (TL) 100 100
Fon İşletim Gider Kesintisi İadesi (TL) 50 25

(*) BEFAS üzerinden farklı şirketlerin fonlarına yatırım yapan sözleşme için iade uygulanmadığı varsayılmıştır.