Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS)

VALÖRLÜ FONLARDA NEMALANDIRMA

Bireysel emeklilik sisteminde fon alımını gerektiren her türlü işlemde (katkı payı tahsili, ek fayda ödemesi, fon dağılım değişikliği hakkının kullanılması, ceza ödemesi, vb.) ileri valörlü fonun tercih edilmesi durumunda birikimler katılımcıların tercih ettiği fonun/fonların alımı yapılana kadar emanet olarak adlandırılan geçiş fonunda değerlendirilir. BEFAS üzerinden fon işlemi yapılırken ileri valörlü fonların tercih edilmesi durumunda emanet fonda değerlendirme işlemi uygulanmaz.

BEFAS kapsamında fon tercih etmeyen sözleşme BEFAS kapsamında fon tercih eden sözleşme
     Fon Alımını Gerektiren                İşlem Tarihi                          26.7.2021 26.7.2021
Tercih Edilen Fon
Hisse Senedi Hisse Senedi
Tercih Edilen Fonun Alım Valör Süresi T+1 T+1
Nemalandırma için Fon Alım Tarihi 26.7.2021 -
Nemalandırma için Fon Satım Tarihi 27.7.2021 -
Tercih Edilen Fon Alım Tarihi 27.7.2021 27.7.2021Tabloda belirtilen örnekte BEFAS kapsamında fon tercih etmeyen sözleşme için 26 Temmuz 2021 tarihinde fon alımını gerektiren bir işlem söz konusu olduğunda, aynı gün para piyasası fonu alınır ve 27 Temmuz 2021 tarihinde bu fon satılarak tercih etmiş olduğunuz fon/fonların alımı yapılır.

BEFAS kapsamında fon tercih eden sözleşme için 26 Temmuz 2021 tarihinde fon alımını gerektiren bir işlem söz konusu olduğunda, para piyasası fon alımı olmadan 27 Temmuz 2021 tarihinde tercih etmiş olduğunuz fon/fonların alımı yapılır.