Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Kurumsal

Uluslararası Görevler
Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM); 80 ülkenin üyesi olduğu IOPS (The International Organisation of Pension Supervisors - Uluslararası Özel Emeklilik Düzenleyici ve Denetleyicileri Kuruluşları Teşkilatı)’nda 2004 yılından bu yana Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile beraber “Governing Member” statüsünde üyedir.

IOPS; OECD, Dünya Bankası, IMF ve ISSA (International Social Security Association) ile yakın işbirliği sergilemekte olup, sekreteryası OECD tarafından yürütülmektedir. EGM tarafından OECD’nin özel emekliliğe ilişkin Teknik Komite çalışmalarına düzenli katılım ve katkı sağlanmaktadır.

İlave olarak, üye ülkelerin özel emeklilik düzenleyici, denetleyici ve gözetim otoriteleri ile yürütülen, ikili veya çok taraflı çeşitli çalışma ve projelerde rol almaktadır.